Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Näringsgren Nya Q3/2015 Nya andel av företagsbeståndet, % Förändring Q3/2015 - Q3/2014 Nedlagda Q2/2015 Nedlagda andel av företagsbeståndet, % Förändring Q2/2015 - Q2/2014
Totalt 6 254 1.9 -62 5 897 1.8 -887
G Handel 1 024 1.9 57 1 122 2.0 -177
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 977 2.0 -33 889 1.8 -148
F Byggverksamhet 847 1.8 -44 827 1.7 -219
S Annan serviceverksamhet 460 2.1 -38 485 2.2 -11
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 404 2.3 26 380 2.2 -62
J Informations- och kommunikationsverksamhet 372 2.6 9 291 2.0 -50
I Hotell- och restaurangverksamhet 328 2.6 15 309 2.4 -29
L Fastighetsverksamhet 326 1.3 33 229 0.9 -26
C Tillverkning 321 1.3 10 346 1.4 -53
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 268 2.8 26 208 2.2 38
R Kultur, nöje och fritid 252 2.8 -16 180 2.0 -24
H Transport och magasinering 202 0.9 -36 282 1.3 -51
P Utbildning 159 3.0 -28 100 1.9 -30
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 149 1.1 -36 135 1.0 -22
K Finans- och försäkringsverksamhet 100 2.8 -13 74 2.0 -15
E Vattenförsörjning 24 1.3 9 19 1.1 -1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 11 1.1 -8 7 0.7 -3
B Utvinning av mineral 9 0.9 5 5 0.5 -7
Andra näringsgren (O, T, U, X, Z) 21 0.4 0 9 2.7 3

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2015, 3:e kvartalet; nedlagda företag 2015, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jaakko Salmela 029 551 3454, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 22.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 3:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2015/03/aly_2015_03_2016-01-22_tau_001_sv.html