Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.1.2016

Sjunkande antal nedlagda företag

Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med en procent under tredje kvartalet 2015 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom handeln och sett till landskap inledde flest nya företag i Nyland. Antalet nedlagda företag minskade med 13,1 procent under andra kvartalet 2015 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln och sett till landskap lade flest företag ned i Nyland.

Nya företag efter landskap, 3:e kvartalet

Nya företag efter landskap, 3:e kvartalet

Nya företag, 3:e kvartalet 2015

Enligt Statistikcentralen inledde 6 254 nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2015. Antalet nya företag minskade med en procent jämfört med tredje kvartalet 2014, då 6 316 företag inledde sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 1,9 procent under tredje kvartalet 2015.

Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom handeln, 1 024 företag, dvs. 16,4 procent av alla nystartade företag under tredje kvartalet. Inom näringsgrenen verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik inledde 977 (15,6%) nya företag sin verksamhet och inom byggverksamhet 847 (13,5%) nya företag. Jämfört med tredje kvartalet 2014 ökade antalet nya företag mest inom handeln (57) och minskade mest inom byggverksamhet (-62).

När man ser till landskap grundades flest nya företag i Nyland under tredje kvartalet 2015, dvs. 2 415 företag. Näst flest företag inledde sin verksamhet i Egentliga Finland (558) och i Birkaland (533). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (2,2%). Jämfört med tredje kvartalet 2014 ökade antalet nya företag mest i Nyland (51) och minskade mest i Birkaland (-61).

Sett till ekonomisk region inledde flest företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2015 i Helsingfors ekonomiska region (2 280) och näst flest i Tammerfors (432) och i Åbo (385) ekonomiska regioner. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Rovaniemi (2,3%) ekonomiska region. Jämfört med tredje kvartalet 2014 ökade antalet nya företag mest i Helsingfors ekonomiska region (89) och minskade mest i Tammerfors ekonomiska region (-53).

När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2015 i Helsingfors (1 255), näst flest i Esbo (353), Tammerfors (268), Vanda (235) och Åbo (231). Jämfört med tredje kvartalet 2014 ökade antalet nya företag mest i Helsingfors (36) och minskade mest i Tammerfors (-25).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 2 911 under tredje kvartalet 2015 och antalet nya aktiebolag 2 788. Till juridisk form var 46,5 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 44,6 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 2:a kvartalet 2015

Enligt Statistikcentralen lade 5 897 företag ned sin verksamhet under andra kvartalet 2015. Jämfört med andra kvartalet året innan minskade antalet nedlagda företag med 13,1 procent, då 6 784 företag lade ned sin verksamhet under andra kvartalet 2014. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 1,8 procent under andra kvartalet 2015.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, där antalet nedlagda företag var 1 122, dvs. 19,0 procent av alla nedlagda företag under andra kvartalet 2015. Näringsgrenen verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 889 (15,1%) företag och inom byggverksamhet lade 827 (14,0%) företag ned sin verksamhet. Jämfört med andra kvartalet 2014 ökade antalet nedlagda företag mest inom sociala tjänster (38) och minskade mest inom byggverksamhet (-219).

Sett till landskap lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland (2 184) under andra kvartalet 2015. Näst flest företag lade ned sin verksamhet i Birkaland (555)och i Egentliga Finland (490). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Kymmenedalen (2,1%). Jämfört med andra kvartalet 2014 ökade antalet nedlagda företag mest i Södra Savolax (27) och minskade mest i Nyland (–562).

Sett till ekonomisk region lade flest företag ned sin verksamhet under andra kvartalet 2015 i Helsingfors ekonomiska region (2 052) och näst flest i Tammerfors (452) och Åbo (314) ekonomiska regioner. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Södra Birkaland (2,2%) och Kotka-Fredrikshamn (2,2%)ekonomiska region. Jämfört med motsvarande kvartal år 2014 ökade antalet nedlagda företag mest i Kouvola ekonomiska region (24) och minskade mest i Helsingfors ekonomiska region (-565).

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under andra kvartalet 2015 i Helsingfors (1 116), näst flest i Esbo (303), Tammerfors (281), Vanda (197) och Åbo (182). Jämfört med andra kvartalet år 2014 ökade antalet nedlagda företag mest i Kouvola (21) och minskade mest i Helsingfors (-338).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 3 058 under andra kvartalet 2015 och antalet nedlagda aktiebolag 2 102. Till juridisk form var 51,9 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 35,6 procent aktiebolag.

Nedlagda företag efter landskap, 2:a kvartalet

Nedlagda företag efter landskap, 2:a kvartalet

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2015, 3:e kvartalet; nedlagda företag 2015, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jaakko Salmela 029 551 3454, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 22.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 3:e kvartalet 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2015/03/aly_2015_03_2016-01-22_tie_001_sv.html