Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Näringsgren Nya Q4/2015 Nya andel av företagsbeståndet, % Nedlagda Q3/2015 Nedlagda andel av företagsbeståndet, %
Totalt 5 817 1.7 5 006 1.4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 027 2.0 709 1.4
G Handel 890 1.6 955 1.7
F Byggverksamhet 733 1.5 774 1.6
S Annan serviceverksamhet 408 1.8 413 1.8
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 402 2.2 335 1.8
I Hotell- och restaurangverksamhet 365 2.8 324 2.5
L Fastighetsverksamhet 329 1.3 216 0.9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 327 2.2 216 1.4
C Tillverkning 295 1.1 273 1.1
R Kultur, nöje och fritid 241 2.5 143 1.5
H Transport och magasinering 186 0.8 223 1.0
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 177 1.7 133 1.3
P Utbildning 128 2.2 76 1.3
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 126 0.7 121 0.6
K Finans- och försäkringsverksamhet 112 2.9 62 1.6
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 21 2.1 7 0.7
E Vattenförsörjning 21 1.2 12 0.7
B Utvinning av mineral 7 0.7 5 0.5
Andra näringsgren (O, T, U, X, Z) 22 4.1 9 1.7

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2015, 4:e kvartalet; nedlagda företag 2015, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jaakko Salmela 029 551 3454, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 4:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2015/04/aly_2015_04_2016-05-13_tau_001_sv.html