Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 13.5.2016

Lopettaneita yrityksiä eniten kaupan toimialalla vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä

Tilastokeskuksen mukaan uusia yrityksiä perustettiin 5 817 vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä. Toimialakohtaisesti eniten yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla ja maakuntakohtaisesti eniten Uudellamaalla. Yrityksiä lopetti 5 006 vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä. Toimialakohtaisesti eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla ja maakuntakohtaisesti lopetti eniten Uudellamaalla.

Yritysten toiminnan aloitukset ja lopetukset päätellään Verohallinnon asiakastietokannasta. Tästä johtuen muutokset Verohallinnon tietojärjestelmissä tai tietokantojen ylläpidossa voivat vaikuttaa tilaston tietoihin ja aikasarjan vertailukelpoisuuteen.

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 4. neljännes

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 4. neljännes

Aloittaneet yritykset 4. neljännes 2015

Tilastokeskuksen mukaan 5 817 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 1,7 prosenttia vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten uusia yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 1 027 uutta yritystä eli 17,7 prosenttia kaikista neljännellä neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Kaupan toimialalla aloitti 890 (15,3%) ja rakentamisen toimialalla 733 (12,6%) uutta yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 2 341. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Pirkanmaalla (520) ja Varsinais-Suomessa (519). Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (2,1%).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa (2 236) ja seuraavaksi eniten Tampereen (452) ja Turun (368) seutukunnissa. Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Helsingin ja Älands landsbygdin seutukunnissa, molemmissa 2,1 prosenttia.

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä (1 244), seuraavaksi eniten Espoossa (329), Tampereella (280), Vantaalla (276) ja Turussa (225).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä toimintansa aloitti 2 376 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 934 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 40,8 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 50,4 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset 3. neljännes 2015

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä toimintansa lopetti 5 006 yritystä. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 1,4 prosenttia.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 955 eli 19,1 prosenttia kaikista kolmannella neljänneksellä lopettaneista yrityksistä. Rakentamisen toimialalla toimintansa lopetti 774 (15,5%) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla 709 (14,2%) yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla (1 858). Seuraavaksi eniten yrityksiä lopetti Varsinais-Suomessa (473) ja Pirkanmaalla (439). Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (1,6%).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (1 761) ja seuraavaksi eniten Tampereen (329) ja Turun (306) seutukunnissa. Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Varkauden seutukunnassa (2,2%).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingissä (942), seuraavaksi eniten Espoossa (278), Tampereella (211), Vantaalla (190) ja Turussa (166).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä toimintansa lopetti 2 739 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 1 742 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 54,7 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 34,8 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes

Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2015, 4. neljännes; lopettaneet yritykset 2015, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jaakko Salmela 029 551 3454, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (241,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 13.5.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 4. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2015/04/aly_2015_04_2016-05-13_tie_001_fi.html