Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla aloitti eniten yrityksiä

Aloittaneet yritykset 2015

Vuonna 2015 Suomessa aloitti 28 243 uutta yritystä toimintansa. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 7,5 prosenttia.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten uusia yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen sekä teknillisen toiminnan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 4 589 uutta yritystä eli 16,2 prosenttia kaikista vuonna 2015 aloittaneista yrityksistä. Kaupan toimialalla aloitti 4 558 (16,1%) ja rakentamisen toimialalla 3 689 (13,1) yritystä.

Maakunnittaisen tarkastelun perusteella vuonna 2015 eniten yrityksiä aloitti Uudellamaalla (10 658). Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Pirkanmaalla (2 499) ja Varsinais-Suomessa (2 458). Suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä aloitti Uudellamaalla (8,7%) ja Ahvenanmaalla (7,9%).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuonna 2015 eniten uusia yrityksiä syntyi Helsingin seutukuntaan (10 035). Seuraavaksi eniten Tampereen (2 059), Turun (1 695) ja Oulun (1 045) seutukuntiin. Suhteessa yrityskantaan eniten uusia yrityksiä aloitti Helsingin (8,9%) ja Oulun (8,8%) seutukunnissa.

Kunnittaisen tarkastelun perusteella vuonna 2015 eniten uusia yrityksiä aloitti Helsingissä (5 481), Espoossa (1 509), Tampereella (1 258), Vantaalla (1 077) ja Turussa (1 026). Suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä aloitti Vantaalla (9,7%) sekä Espoossa ja Vaasassa, molemmissa 9,3 prosenttia.

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuonna 2015 toimintansa aloitti 13 536 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 12 165 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 47,9 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 43,1 prosenttia osakeyhtiöitä.

Aloittaneet yritykset oikeudellisen muodon mukaan 2015

Oikeudellinen muoto Yrityksiä Osuus yrityskannasta, %
Yhteensä 28 243 7.5
11 Luonnollinen henkilö 13 536 8.3
31 Osakeyhtiö 12 165 7.2
90 Muu oikeudellinen muoto 897 20.2
21 Kommandiittiyhtiö 646 3.0
14 Avoin yhtiö 496 6.2
41 Osuuskunta 190 6.8
13 Verotusyhtymä 182 8.8
35 Asunto-osakeyhtiö 83 2.0
15 Konkurssipesä 40 35.7
12 Kuolinpesä, perikunta 7 0.5
54 Taloudellinen yhdistys 1 0.9

Lopettaneet yritykset 2015

Vuonna 2015 Suomessa lopetti 25 672 yritystä toimintansa. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 6,9 prosenttia.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, jossa toimintansa lopetti 4 751 yritystä eli 18,5 prosenttia kaikista vuonna 2015 lopettaneista yrityksistä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla lopetti 3 890 (15,2%) ja rakentamisen toimialalla 3 762 (14,7) yritystä.

Maakunnittaisen tarkastelun perusteella vuonna 2015 eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla (9 161). Seuraavaksi eniten yrityksiä lopetti Pirkanmaalla (2 430) ja Varsinais-Suomessa (2 266). Suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla (7,5%) ja Pirkanmaalla (7,2%).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuonna 2015 eniten yrityksiä lopetettiin Helsingin seutukunnassa (8 578). Seuraavaksi eniten Tampereen (1 908), Turun (1 504), Oulun (898) ja Lahden (842) seutukunnissa. Suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä lopetti Etelä-Pirkanmaan (8,7%) ja Varkauden (7,9%) seutukunnissa.

Kunnittaisen (yli 1 000 yrityksen kunnat) tarkastelun perusteella vuonna 2015 eniten yrityksiä lopetti Helsingissä (4 587), Espoossa (1 264), Tampereella (1 132), Vantaalla (928) ja Turussa (870). Suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä lopetti Akaassa (9,0%) sekä Heinolassa ja Vantaalla, molemmissa 8,3 prosenttia.

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuonna 2015 toimintansa lopetti 14 088 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 8 471 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 54,9 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 33,0 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset oikeudellisen muodon mukaan 2015

Oikeudellinen muoto Yrityksiä Osuus yrityskannasta, %
Yhteensä 25 672 6.9
11 Luonnollinen henkilö 14 088 8.8
31 Osakeyhtiö 8 471 5.0
21 Kommandiittiyhtiö 1 249 6.1
14 Avoin yhtiö 660 8.6
90 Muu oikeudellinen muoto 551 12.0
35 Asunto-osakeyhtiö 207 5.0
12 Kuolinpesä, perikunta 147 12.4
41 Osuuskunta 125 4.4
13 Verotusyhtymä 124 5.9
15 Konkurssipesä 45 46.4
33 Säästöpankki 3 12.5
54 Taloudellinen yhdistys 2 2.2

Osuus yrityksistä, jotka ovat lopettaneet toimintansa tarkasteluvuonna, %

Aloitusvuosi Aloittaneita yrityksiä 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Toiminta jatkuu 2015 jälkeen
2010 33 100 6.0 12.0 10.9 8.2 7.2 5.1 50.8
2011 32 387 .. 5.8 12.4 10.2 9.1 6.1 56.3
2012 31 162 .. .. 6.0 12.3 11.7 7.6 62.4
2013 30 178 .. .. .. 5.7 13.5 9.6 71.2
2014 28 725 .. .. .. .. 5.8 11.4 82.8

Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2015. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo 09 1734 3542, Jaakko Salmela 09 1734 3454, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 28.10.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2015, Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla aloitti eniten yrityksiä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2015/aly_2015_2016-10-28_kat_001_fi.html