Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.10.2016

Kaupan toimialalla eniten yritysten lopetuksia vuonna 2015

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2015 Yrityksiä aloitti eniten ammatillisen, tieteellisen sekä teknillisen toiminnan toimialalla ja lopetti eniten kaupan toimialalla. Maakunnittain tarkasteltuna yrityksiä aloitti ja lopetti eniten Uudellamaalla.

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2015

Tilastokeskuksen mukaan 28 243 uutta yritystä aloitti toimintansa vuonna 2015. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 7,5 prosenttia. Eniten uusia yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen sekä teknillisen toiminnan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 4 589 uutta yritystä eli 16,2 prosenttia kaikista vuonna 2015 aloittaneista yrityksistä.

Vuonna 2015 toimintansa lopetti 25 672 yritystä. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 6,9 prosenttia. Eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, jossa toimintansa lopetti 4 751 uutta yritystä eli 18,5 prosenttia kaikista vuonna 2015 lopettaneista yrityksistä.

Maakunnittaisen tarkastelun perusteella vuonna 2015 eniten uusia yrityksiä aloitti (10 658) ja myös lopetti (9 161) Uudellamaalla.

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuonna 2015 eniten yrityksiä aloitti (10 035) ja myös lopetti (8 578) Helsingin seutukunnassa. Suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa (8,9%) ja lopetti Etelä-Pirkanmaan seutukunnassa (8,7%).

Kunnittaisen tarkastelun perusteella vuonna 2015 eniten yrityksiä aloitti (5 481) ja lopetti (4 587) Helsingissä.

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuonna 2015 toimintansa aloitti 13 536 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 12 165 osakeyhtiötä. Toimintansa lopetti 14 088 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 8 471 osakeyhtiötä.

Luvuissa ovat mukana mm. yhtiöittämisten ja fuusioiden seurauksena tapahtuneet yritysten muutokset.

Yritysten toiminnan aloitukset ja lopetukset päätellään Verohallinnon asiakastietokannasta. Tästä johtuen muutokset Verohallinnon tietojärjestelmissä tai tietokantojen ylläpidossa voivat vaikuttaa tilaston tietoihin ja aikasarjan vertailukelpoisuuteen.


Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2015. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo 09 1734 3542, Jaakko Salmela 09 1734 3454, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (305,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.10.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2015/aly_2015_2016-10-28_tie_001_fi.html