Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.10.2016

Antalet nedlagda företag var störst inom handel under 2015

Enligt Statistikcentralen inledde flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik och lade flest företag ned inom handeln. Sett till landskap var antalet företag som inledde respektive lade ned sin verksamhet störst i Nyland.

Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Nya och nedlagda företag år 2015

Enligt Statistikcentralen inledde 28 243 nya företag sin verksamhet år 2015. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 7,5 procent. Flest nya företag inledde sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, 4 589 företag, dvs. 16,2 procent av alla nystartade företag år 2015.

År 2015 lade 25 672 företag ned sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 6,9 procent. Flest företag lade ned sin verksamhet inom handeln, 4 751 företag, dvs. 18,5 procent av alla nedlagda företag år 2015.

Sett till landskap inledde kvantitativt sett flest nya företag (10 658) sin verksamhet i Nyland, där också flest företag (9 161) lade ned sin verksamhet år 2015.

Sett till ekonomisk region inledde kvantitativt sett flest företag (10 035) sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region, där också flest företag (8 578) lade ned sin verksamhet år 2015. I förhållande till företagsbeståndet inledde flest företag sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region (8,9%) och flest företag lade ner sin verksamhet i Södra Birkaland ekonomiska region (8,7%).

Sett till kommun inledde kvantitativt sett flest företag (5 481) sin verksamhet i Helsingfors, där också flest företag (4 587) lade ned sin verksamhet år 2015.

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 13 536 år 2015 och antalet nya aktiebolag 12 165. Antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) var 14 088 och antalet nedlagda aktiebolag 8 471.

Siffrorna innehåller förändringar som skett på grund av bl.a. bolagisering och fusioner.


Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag 2015. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 09 1734 3542, Jaakko Salmela 09 1734 3454, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (160,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 28.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2015/aly_2015_2016-10-28_tie_001_sv.html