Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.7.2016

Antalet nedlagda företag var störst inom handel under fjärde kvartalet 2015

Enligt Statistikcentralen inledde 8 545 nya företag sin verksamhet under första kvartalet 2016. Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik och sett till landskap inledde flest nya företag i Nyland. Antalet nedlagda företag lade 9 019 företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet 2015. Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln och sett till landskap lade flest företag ned i Nyland.

Nya företag efter landskap, 1:a kvartalet 2016

Nya företag efter landskap, 1:a kvartalet 2016

Nya företag, 1:a kvartalet 2016

Enligt Statistikcentralen inledde 8 545 nya företag sin verksamhet under första kvartalet 2016. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,3 procent.

Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, 1 430 företag, dvs. 16,7 procent av alla nystartade företag under första kvartalet. Inom handeln inledde 1 312 (15,4%) nya företag sin verksamhet och inom byggverksamhet 1 064 (12,5%) nya företag.

När man ser till landskap grundades flest nya företag i Nyland under första kvartalet 2016, dvs3 282 företag. Näst flest företag inledde sin verksamhet i Birkaland (747), i Egentliga Finland (738) och i Norra Österbotten (471). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (2,7%).

Sett till ekonomisk region inledde flest företag sin verksamhet under första kvartalet 2016 i Helsingfors ekonomiska region (3 065) och näst flest i Tammerfors (629), i Åbo (480), i Uleåborg (299), i Lahtis (270) och i Jyväskylä (268) ekonomiska regioner. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Helsingfors (2,7%) och Jyväskylä (2,7%) ekonomiska regioner.

När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet under första kvartalet 2016 i Helsingfors (1 670), näst flest i Esbo (482), Tammerfors (365), Vanda (316) och Åbo (293).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 4 132 under första kvartalet 2016 och antalet nya aktiebolag 3 752. Till juridisk form var 48,4 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 43,9 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 4:e kvartalet 2015

Enligt Statistikcentralen lade 9 019 företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet 2015. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 2,4 procent.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, där antalet nedlagda företag var 1 617, dvs. 17,9 procent av alla nedlagda företag under fjärde kvartalet 2015. Näringsgrenen verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 409 (15,6%) företag och inom byggverksamhet lade 1 246 (13,8%) företag ned sin verksamhet.

Sett till landskap lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland (3 108) under fjärde kvartalet 2015. Näst flest företag lade ned sin verksamhet i Birkaland (893), i Egentliga Finland (736) och i Norra Österbotten (561). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Åland (2,9%).

Sett till ekonomisk region lade flest företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet 2015 i Helsingfors ekonomiska region (2 880) och näst flest i Tammerfors (329), Åbo (306), Uleåborg (327), Lahtis (297) och Jyväskylä (227) ekonomiska regioner. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Inre Savolax (4,3%) ekonomiska region.

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet 2015 i Helsingfors (1 532), näst flest i Esbo (432), Tammerfors (397), Vanda (315) Åbo (271) och Uleåborg (256).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 5 244 under fjärde kvartalet 2015 och antalet nedlagda aktiebolag 2 684. Till juridisk form var 58,1 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 29,8 procent aktiebolag.

Nedlagda företag efter landskap, 4:e kvartalet 2015

Nedlagda företag efter landskap, 4:e kvartalet 2015

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2016, 1:a kvartalet; nedlagda företag 2015, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jaakko Salmela 029 551 3454, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (218,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 22.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 1:a kvartalet 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2016/01/aly_2016_01_2016-07-22_tie_001_sv.html