Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Näringsgren Nya Q2/2016 Nya andel av företagsbeståndet, % Förändring Q2/2016 - Q2/2015 Nedlagda Q1/2016 Nedlagda andel av företagsbeståndet, % Förändring Q1/2016 - Q1/2015
Totalt 7 015 2.0 37 5 438 1.5 -258
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 146 2.2 88 745 1.5 -127
G Handel 1 057 1.8 -59 1 028 1.8 -11
F Byggverksamhet 1 041 2.1 52 832 1.7 -90
S Annan serviceverksamhet 605 2.6 14 389 1.7 -41
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 439 2.4 -8 349 1.9 8
I Hotell- och restaurangverksamhet 420 3.1 -20 294 2.2 -35
J Informations- och kommunikationsverksamhet 387 2.5 44 247 1.6 7
C Tillverkning 376 1.4 5 339 1.3 -31
L Fastighetsverksamhet 327 1.2 -59 265 1.0 67
R Kultur, nöje och fritid 282 2.9 11 164 1.7 1
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 229 1.2 10 133 0.7 6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 202 1.9 -14 166 1.5 -26
H Transport och magasinering 197 0.9 -22 273 1.2 -2
P Utbildning 149 2.5 23 122 2.1 24
K Finans- och försäkringsverksamhet 91 2.3 -15 50 1.3 -20
B Utvinning av mineral 20 1.9 8 11 1.0 2
E Vattenförsörjning 17 0.9 2 14 0.8 5
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 10 1.0 -21 4 0.4 -1
Andra näringsgren (O, T, U, X, Z) 20 3.6 -2 13 2.4 6

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2016, 2:a kvartalet; nedlagda företag 2016, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jaakko Salmela 029 551 3454, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 21.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2:a kvartalet 2016, Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2016/02/aly_2016_02_2016-10-21_tau_001_sv.html