Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.10.2016

Uusien yritysten perustaminen kääntyi nousuun

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2016 toisella neljänneksellä aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi puoli prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimialakohtaisesti eniten yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla ja maakuntakohtaisesti eniten Uudellamaalla. Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä lopettaneiden yritysten määrä väheni 4,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yrityksiä lopetti eniten toimialakohtaisesti kaupan toimialalla ja maakuntakohtaisesti Uudellamaalla.

Yritysten toiminnan aloitukset ja lopetukset päätellään Verohallinnon asiakastietokannasta. Tästä johtuen muutokset Verohallinnon tietojärjestelmissä tai tietokantojen ylläpidossa voivat vaikuttaa tilaston tietoihin ja aikasarjan vertailukelpoisuuteen.

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes

Aloittaneet yritykset 2. neljännes 2016

Tilastokeskuksen mukaan 7 015 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2016 toisella neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä lisääntyi puoli prosenttia verrattuna vuoden 2015 toiseen neljännekseen, jolloin toimintansa aloitti 6 978 yritystä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 2,0 prosenttia vuoden 2016 toisella neljänneksellä.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten uusia yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 1 146 uutta yritystä eli 16,3 prosenttia kaikista toisella neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Kaupan toimialalla aloitti 1 057 (15,1%) ja rakentamisen toimialalla 1 041 (14,8%) uutta yritystä.

Maakunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2016 toisella neljänneksellä eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 2 609. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Varsinais-Suomessa (628) ja Pirkanmaalla (594). Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (2,2%). Verrattuna vuoden 2015 toiseen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Pohjois-Pohjanmaalla (72) ja väheni eniten Pirkanmaalla (-39).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2016 toisella neljänneksellä eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa (2 448) ja seuraavaksi eniten Tampereen (475) ja Turun (432) seutukunnissa. Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Oulun ja Rovaniemen seutukunnissa, molemmissa 2,4 prosenttia. Verrattuna vuoden 2015 toiseen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Turun seutukunnassa (54) ja väheni eniten Jyväskylän seutukunnassa (-38).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2016 toisella neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä (1 292), seuraavaksi eniten Espoossa (389), Vantaalla (298), Tampereella (295) ja Turussa (257). Vuoden 2015 toiseen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Vantaalla (57) ja väheni eniten Helsingissä (-55).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2016 toisella neljänneksellä toimintansa aloitti 3 385 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 3 009 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 48,3 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 42,9 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset 1. neljännes 201 6

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 5 438 yritystä. Lopettaneiden yritysten lukumäärä väheni 4,5 prosenttia verrattuna vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen, jolloin toimintansa lopetti 5 696 yritystä. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 1,5 prosenttia.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 1 028 eli 18,9 prosenttia kaikista ensimmäisellä neljänneksellä lopettaneista yrityksistä. Rakentamisen toimialalla toimintansa lopetti 832 (15,3%) yritystä ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla 745 (13,7%) yritystä.

Maakunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla (2 058). Seuraavaksi eniten yrityksiä lopetti Pirkanmaalla (487) ja Varsinais-Suomessa (419). Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (1,8%). Verrattuna vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Uudellamaalla (29) ja väheni eniten Varsinais-Suomessa (-139).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (1 942) ja seuraavaksi eniten Tampereen (393) ja Turun (279) seutukunnissa. Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Forssan seutukunnassa (2,0%). Verrattuna vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingin seutukunnassa (37) ja väheni eniten Turun seutukunnassa (-113).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingissä (1 085), seuraavaksi eniten Espoossa (287), Tampereella (236) ja Vantaalla (235). Vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (83) ja väheni eniten Turku (-95).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 5 438 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 056 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 49,7 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 37,8 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 1. neljännes

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 1. neljännes

Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2016, 2. neljännes; lopettaneet yritykset 2016, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jaakko Salmela 029 551 3454, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (244,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 21.10.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2016/02/aly_2016_02_2016-10-21_tie_001_fi.html