Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.1.2017

Yrityksiä aloitti eniten kaupan toimialalla vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä

Tilastokeskuksen mukaan uusia yrityksiä perustettiin 6 211 vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä. Toimialakohtaisesti eniten yrityksiä aloitti kaupan toimialalla ja maakuntakohtaisesti eniten Uudellamaalla. Yrityksiä lopetti 5 722 vuoden 2016 toisella neljänneksellä. Eniten yrityksiä lopetti toimialakohtaisesti kaupan toimialalla ja maakuntakohtaisesti Uudellamaalla.

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes

Aloittaneet yritykset 3. neljännes 2016

Tilastokeskuksen mukaan 6 211 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 1,7 prosenttia.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten uusia yrityksiä aloitti kaupan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 1 031 uutta yritystä eli 16,6 prosenttia kaikista kolmannella neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla aloitti 949 (15,3%) ja rakentamisen toimialalla 824 (13,3%) uutta yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 2 413. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Varsinais-Suomessa (577), Pirkanmaalla (572) ja Pohjois-Pohjanmaalla (340). Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (2,1%).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa (2 267) ja seuraavaksi eniten Tampereen (457), Turun (397), Oulun (209), Lahden (174) ja Jyväskylän (172) seutukunnissa. Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Helsingin, Porvoon ja Maarianhaminan kaupungin seutukunnissa, kaikissa 2,1 prosenttia.

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä (1 240), seuraavaksi eniten Espoossa (336), Vantaalla (264), Tampereella (261) ja Turussa (244).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä toimintansa aloitti 3 025 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 697 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 48,7 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 43,4 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset 2. neljännes 201 6

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2016 toisella neljänneksellä toimintansa lopetti 5 722 yritystä. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 1,6 prosenttia.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 1 084 eli 18,9 prosenttia kaikista toisella neljänneksellä lopettaneista yrityksistä. Rakentamisen toimialalla toimintansa lopetti 846 (14,8%) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla 808 (14,1%) yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2016 toisella neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla (2 074). Seuraavaksi eniten yrityksiä lopetti Varsinais-Suomessa (529), Pirkanmaalla (480) ja Pohjois-Pohjanmaalla (323). Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (1,8%).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2016 toisella neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (1 947) ja seuraavaksi eniten Tampereen (391), Turun (367), Oulun (199), Jyväskylän (162) ja Lahden (150) seutukunnissa. Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Ahvenanmaan saariston seutukunnassa (2,1%).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2016 toisella neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingissä (1 104), seuraavaksi eniten Espoossa (258), Tampereella (238), Turussa (209), Vantaalla (191) ja Oulussa (163).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2016 toisella neljänneksellä toimintansa lopetti 2 817 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 219 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 49,2 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 38,8 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes

Yritysten toiminnan aloitukset ja lopetukset päätellään Verohallinnon asiakastietokannasta. Tästä johtuen muutokset Verohallinnon tietojärjestelmissä tai tietokantojen ylläpidossa voivat vaikuttaa tilaston tietoihin ja aikasarjan vertailukelpoisuuteen.


Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2016, 3. neljännes; lopettaneet yritykset 2016, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jyri Järvinen 029 551 3562, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (240,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 24.01.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 3. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2016/03/aly_2016_03_2017-01-24_tie_001_fi.html