Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.1.2017

Antalet nya företag var störst inom handeln under tredje kvartalet 2016

Enligt Statistikcentralen inledde 6 211 nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2016. Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom handeln och sett till landskap inledde flest nya företag i Nyland. Antalet nedlagda företag lade 5 722 företag ned sin verksamhet under andra kvartalet 2016. Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln och sett till landskap lade flest företag ned i Nyland.

Nya företag efter landskap, 3:e kvartalet

Nya företag efter landskap, 3:e kvartalet

Nya företag, 3:e kvartalet 2016

Enligt Statistikcentralen inledde 6 211 nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2016. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 1,7 procent.

Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom handeln, 1 031 företag, dvs. 16,6 procent av alla nystartade företag under tredje kvartalet. Inom näringsgrenen verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik inledde 949 (15,3%) nya företag sin verksamhet och inom byggverksamhet 824 (13,3%) nya företag.

När man ser till landskap grundades flest nya företag i Nyland under tredje kvartalet 2016, dvs. 2 413 företag. Näst flest företag inledde sin verksamhet i Egentliga Finland (577), i Birkaland (572) och Norra Österbotten (340). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (2,1%).

Sett till ekonomisk region inledde flest företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2016 i Helsingfors ekonomiska region (2 267) och näst flest i Tammerfors (457), i Åbo (397), i Uleåborg (209), i Lahtis (174) och i Jyväskylä (172) ekonomiska regioner. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Helsingfors (2,1%), i Porgå (2,1%) och i Mariehamns stad (2,1%) ekonomiska regioner.

När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2016 i Helsingfors (1 240), näst flest i Esbo (336), Vanda (264), Tammerfors (261) och Åbo (244).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 3 025 under tredje kvartalet 2016 och antalet nya aktiebolag 2 697. Till juridisk form var 48,7 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 43,4 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 2:a kvartalet 2016

Enligt Statistikcentralen lade 5 722 företag ned sin verksamhet under andra kvartalet 2016. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 1,6 procent.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, där antalet nedlagda företag var 1 084, dvs. 18,9 procent av alla nedlagda företag under andra kvartalet 2016. Näringsgrenen verksamhet inom byggverksamhet 846 (14,8%) företag och inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik lade 808 (14,1%) företag ned sin verksamhet.

Sett till landskap lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland (2 074) under andra kvartalet 2016. Näst flest företag lade ned sin verksamhet i Egentliga Finland (529), i Birkaland (480) och i Norra Österbotten (323). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Nyland (1,8%).

Sett till ekonomisk region lade flest företag ned sin verksamhet under andra kvartalet 2016 i Helsingfors ekonomiska region (1 947) och näst flest i Tammerfors (391), Åbo (367), i Uleåborg (199), i Jyväskylä (162) och i Lahtis (150) ekonomiska regioner. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Ålands skärgård (2,1%) ekonomiska region.

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under andra kvartalet 2016 i Helsingfors (1 104), näst flest i Esbo (258), i Tammerfors (238), i Åbo (208), i Vanda (191) och I Uleåborg (163).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 2 817 under andra kvartalet 2016 och antalet nedlagda aktiebolag 2 219. Till juridisk form var 49,2 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 38,8 procent aktiebolag.

Nedlagda företag efter landskap, 2:a kvartalet

Nedlagda företag efter landskap, 2:a kvartalet

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2016, 3:e kvartalet; nedlagda företag 2016, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jyri Järvinen 029 551 3562, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (217,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.01.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 3:e kvartalet 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2016/03/aly_2016_03_2017-01-24_tie_001_sv.html