Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Näringsgren Nya Q4/2016 Nya andel av företagsbeståndet, % Förändring Q4/2016 - Q4/2015 Nedlagda Q3/2016 Nedlagda andel av företagsbeståndet, % Förändring Q3/2016 - Q3/2015
Totalt 5 987 1.7 116 5 239 1.5 436
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 969 1.9 -65 778 1.5 99
G Handel 916 1.6 16 1 038 1.8 127
F Byggverksamhet 735 1.5 -4 766 1.5 12
S Annan serviceverksamhet 452 1.9 46 383 1.6 -1
L Fastighetsverksamhet 393 1.5 59 203 0.8 -12
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 383 2.1 -22 306 1.7 -20
J Informations- och kommunikationsverksamhet 380 2.4 48 225 1.4 18
I Hotell- och restaurangverksamhet 371 2.7 1 344 2.5 40
C Tillverkning 311 1.2 12 339 1.3 76
R Kultur, nöje och fritid 255 2.5 10 142 1.4 9
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 198 1.8 17 141 1.3 12
H Transport och magasinering 188 0.8 0 288 1.3 70
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 134 0.7 10 89 0.5 -29
P Utbildning 130 2.2 1 92 1.5 18
K Finans- och försäkringsverksamhet 115 2.8 3 60 1.5 3
E Vattenförsörjning 19 1.0 -1 10 0.5 -1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 13 1.2 -9 9 0.9 2
B Utvinning av mineral 10 0.9 3 8 0.7 3
Andra näringsgren (O, T, U, X) 15 1.8 -9 18 2.2 10

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2016, 4:e kvartalet; nedlagda företag 2016, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jyri Järvinen 029 551 3562, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.04.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 4:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2016/04/aly_2016_04_2017-04-25_tau_001_sv.html