Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.4.2017

Uusien yritysten perustaminen kääntyi nousuun

Tilastokeskuksen mukaan uusien yritysten määrä lisääntyi kaksi prosenttia vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimialakohtaisesti eniten yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla ja maakuntakohtaisesti eniten Uudellamaalla. Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi 9,1 prosenttia vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimialakohtaisesti eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla ja maakuntakohtaisesti eniten Uudellamaalla.

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 4. neljännes

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 4. neljännes

Aloittaneet yritykset 4. neljännes 2016

Tilastokeskuksen mukaan 5 987 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä lisääntyi 2,0 prosenttia verrattuna vuoden 2015 neljänteen neljännekseen, jolloin toimintansa aloitti 5 871 yritystä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 1,7 prosenttia vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten uusia yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 969 uutta yritystä eli 16,2 prosenttia kaikista neljännellä neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Kaupan toimialalla aloitti 916 (15,3%) ja rakentamisen toimialalla 735 (12,3%) uutta yritystä. Verrattuna vuoden 2015 neljänteen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä väheni eniten ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla (-65).

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 2 386. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Varsinais-Suomessa (530) ja Pirkanmaalla (516). Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (2,0%). Verrattuna vuoden 2015 neljänteen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Etelä-Pohjanmaalla (41) ja väheni eniten Etelä-Karjalassa (-11).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa (2 249) ja seuraavaksi eniten Tampereen (416) ja Turun (358) seutukunnissa. Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Ålands skärgårdin seutukunnassa (2,5%). Verrattuna vuoden 2015 neljänteen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Porvoon seutukunnassa (38) ja väheni eniten Tampereen seutukunnassa (-39).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä (1 272), seuraavaksi eniten Espoossa (330), Tampereella (280), Vantaalla (252) ja Turussa (231). Vuoden 2015 neljänteen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Porvoossa (36) ja väheni eniten Vantaalla (-28).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä toimintansa aloitti 2 614 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 892 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 43,7 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 48,3 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset 3. neljännes 201 6

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä toimintansa lopetti 5 239 yritystä. Lopettaneiden yritysten lukumäärä lisääntyi 9,1 prosenttia verrattuna vuoden 2015 kolmanteen neljännekseen, jolloin toimintansa lopetti 4 803 yritystä. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 1,5 prosenttia.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 1 038 eli 19,8 prosenttia kaikista kolmannella neljänneksellä lopettaneista yrityksistä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla toimintansa lopetti 778 (14,9%) ja rakentamisen toimialalla 766 (14,6%) yritystä. Verrattuna vuoden 2015 kolmanteen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten kaupan toimialalla (127).

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla (1 950). Seuraavaksi eniten yrityksiä lopetti Varsinais-Suomessa (468) ja Pirkanmaalla (466). Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (1,7%). Verrattuna vuoden 2015 kolmanteen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Uudellamaalla (177) ja väheni eniten Kymenlaaksossa (-18).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (1 833) ja seuraavaksi eniten Tampereen (372) ja Turun (307) seutukunnissa. Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Forssan seutukunnassa (1,9%). Verrattuna vuoden 2015 kolmanteen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingin seutukunnassa (153) ja väheni eniten Kouvolan seutukunnassa (-19).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingissä (1 011), seuraavaksi eniten Espoossa (262), Tampereella (217), Vantaalla (197) ja Turussa (172). Vuoden 2015 kolmanteen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (114) ja väheni eniten Kouvolassa (-18).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä toimintansa lopetti 2 542 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 1 855 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 48,5 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 35,4 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes (Korjattu 25.4.2017 klo: 12:45)

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes (Korjattu 25.4.2017 klo: 12:45)

Yritysten toiminnan aloitukset ja lopetukset päätellään Verohallinnon asiakastietokannasta. Tästä johtuen muutokset Verohallinnon tietojärjestelmissä tai tietokantojen ylläpidossa voivat vaikuttaa tilaston tietoihin ja aikasarjan vertailukelpoisuuteen.


Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2016, 4. neljännes; lopettaneet yritykset 2016, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jyri Järvinen 029 551 3562, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (248,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 25.04.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 4. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2016/04/aly_2016_04_2017-04-25_tie_001_fi.html