Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.10.2017

Antalet nya företag ökade med en procent och antalet nedlagda företag minskade med tre procent jämfört med år 2015

Enligt Statistikcentralen inledde flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik och lade flest företag ned inom handeln. Sett till landskap var antalet företag som inledde respektive lade ned sin verksamhet störst i Nyland. Antalet nya företag ökade med 0,8 procent jämfört med år 2015. Antalet nedlagda företag minskade med 0,7 procent jämfört med år 2015.

Nya och nedlagda företag efter näringsgren 2016

Nya och nedlagda företag efter näringsgren 2016

Nya och nedlagda företag år 2016

Enligt Statistikcentralen inledde 28 533 nya företag sin verksamhet år 2016. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 7,6 procent. Flest nya företag inledde sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, 4 602 företag, dvs. 16,1 procent av alla nystartade företag år 2016.

År 2016 lade 25 870 företag ned sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 6,6 procent. Flest företag lade ned sin verksamhet inom handeln, 4 693 företag, dvs. 18,9 procent av alla nedlagda företag år 2016.

Sett till landskap inledde kvantitativt sett flest nya företag (10 943) sin verksamhet i Nyland, där också flest företag (8 971) lade ned sin verksamhet år 2016. Jämfört med år 2015 ökade antalet nya företag mest i Nyland (262) och minskade mest i Österbotten (-92). Antalet nedlagda företag ökade mest i Nyland (66) och i Satakunta (66) och minskade mest i Birkaland (-181).

Sett till ekonomisk region inledde kvantitativt sett flest företag (10 272) sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region, där också flest företag (8 418) lade ned sin verksamhet år 2016. I förhållande till företagsbeståndet inledde flest företag sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region (9,1%) och flest företag lade ner sin verksamhet i Nordöstra Savolax ekonomiska region (9,5%).

Sett till kommun inledde kvantitativt sett flest företag (5 619) sin verksamhet i Helsingfors, där också flest företag (4 568) lade ned sin verksamhet år 2016. Jämfört med år 2015 ökade antalet nya företag mest i Helsingfors (125) och minskade mest i Vihti (-47). Antalet nedlagda företag ökade mest i Helsingfors (108) och minskade mest i Tammerfors (-87).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 13 577 år 2016 och antalet nya aktiebolag 12 558. Antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) var 13 289 och antalet nedlagda aktiebolag 8 303.

Siffrorna innehåller förändringar som skett på grund av bl.a. bolagisering och fusioner.


Källa: Nya och nedlagda företag 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (163,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 31.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2016/aly_2016_2017-10-31_tie_001_sv.html