Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.7.2017

Aloittaneiden yritysten määrä väheni edellisvuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna

Tilastokeskuksen mukaan uusien yritysten määrä väheni 4,3 prosenttia vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimialakohtaisesti eniten yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla ja maakuntakohtaisesti eniten Uudellamaalla. Lopettaneiden yritysten määrä väheni 6,2 prosenttia vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimialakohtaisesti eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla ja maakuntakohtaisesti eniten Uudellamaalla.

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 1. neljännes

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 1. neljännes

Aloittaneet yritykset 1. neljännes 2017

Tilastokeskuksen mukaan 8 588 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä väheni 4,3 prosenttia verrattuna vuoden 2016 ensimmäiseen neljännekseen, jolloin toimintansa aloitti 8 971 yritystä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 2,4 prosenttia vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten uusia yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 1 438 uutta yritystä eli 16,7 prosenttia kaikista ensimmäisellä neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Kaupan toimialalla aloitti 1 261 (14,7%) ja rakentamisen toimialalla 1 023 (11,9%) uutta yritystä. Verrattuna vuoden 2016 ensimmäiseen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä väheni eniten kaupan toimialalla (-132).

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 3 154. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Varsinais-Suomessa (813) ja Pirkanmaalla (750). Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (2,7%) ja Pohjois-Pohjanmaalla (2,5%). Verrattuna vuoden 2016 ensimmäiseen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Pohjanmaalla (49) ja väheni eniten Uudellamaalla (-264).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa (2 972) ja seuraavaksi eniten Tampereen (625) ja Turun (560) seutukunnissa. Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Haapavesi-Siikalatvan seutukunnassa (2,9%). Verrattuna vuoden 2016 ensimmäiseen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Turun seutukunnassa (40) ja väheni eniten Helsingin seutukunnassa (-223).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä (1 575), seuraavaksi eniten Espoossa (481), Tampereella (359), Vantaalla (338) ja Turussa (336). Vuoden 2016 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Järvenpäässä (19) ja väheni eniten Helsingissä (-172).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa aloitti 4 226 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 3 680 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 49,2 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 42,9 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset 4. neljännes 201 6

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä toimintansa lopetti 8 737 yritystä. Lopettaneiden yritysten lukumäärä väheni 6,2 prosenttia verrattuna vuoden 2015 neljänteen neljännekseen, jolloin toimintansa lopetti 9 317 yritystä. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 2,4 prosenttia vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 1 594 eli 18,2 prosenttia kaikista neljännellä neljänneksellä lopettaneista yrityksistä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla toimintansa lopetti 1 341 (15,3%) ja rakentamisen toimialalla 1 158 (13,3%) yritystä. Verrattuna vuoden 2015 neljänteen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä väheni eniten rakentamisen toimialalla (-121).

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla (3 030). Seuraavaksi eniten yrityksiä lopetti Pirkanmaalla (778) ja Varsinais-Suomessa (759). Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (2,6%) ja Päijät-Hämeessä (2,6%). Verrattuna vuoden 2015 neljänteen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä väheni eniten Uudellamaalla (-173) ja lisääntyi eniten Satakunnassa (29).

SSeutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (2 832) ja seuraavaksi eniten Tampereen (614) ja Turun (496) seutukunnissa. Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Koillis-Savon seutukunnassa (3,6%). Verrattuna vuoden 2015 neljänteen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä väheni eniten Helsingin seutukunnassa (-136) ja lisääntyi eniten Kouvolan seutukunnassa (24).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingissä (1 454), seuraavaksi eniten Espoossa (409), Tampereella (340), Vantaalla (315) ja Turussa (277). Vuoden 2015 neljänteen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä väheni eniten Helsingissä (-130) ja lisääntyi eniten Lahdessa (24).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä toimintansa lopetti 5 372 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 322 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 61,5 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 26,6 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 4. neljännes

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 4. neljännes

Yritysten toiminnan aloitukset ja lopetukset päätellään Verohallinnon asiakastietokannasta. Tästä johtuen muutokset Verohallinnon tietojärjestelmissä tai tietokantojen ylläpidossa voivat vaikuttaa tilaston tietoihin ja aikasarjan vertailukelpoisuuteen.


Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2017, 1. neljännes; lopettaneet yritykset 2016, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jyri Järvinen 029 551 3562, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi

Julkaisu pdf-muodossa (242,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 25.07.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 1. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2017/01/aly_2017_01_2017-07-25_tie_001_fi.html