Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.7.2017

Antalet nya företag minskade jämfört med första kvartalet året innan

Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 4,3 procent under första kvartalet 2017 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik och sett till landskap inledde flest nya företag i Nyland. Antalet nedlagda företag minskade med 6,2 procent under fjärde kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln och sett till landskap lade flest företag ned i Nyland.

Nya företag efter landskap, 1:a kvartalet

Nya företag efter landskap, 1:a kvartalet

Nya företag, 1:a kvartalet 2017

Enligt Statistikcentralen inledde 8 588 nya företag sin verksamhet under första kvartalet 2017. Antalet nya företag minskade med 4,3 procent jämfört med första kvartalet 2016, då 8 971 företag inledde sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,4 procent under första kvartalet 2017.

Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, 1 438 företag, dvs. 16,7 procent av alla nystartade företag under första kvartalet. Inom näringsgrenen verksamhet inom handeln inledde 1 261 (14,7%) nya företag sin verksamhet och inom byggverksamhet 1 023 (11,9%) nya företag. Jämfört med tredje kvartalet 2016 minskade antalet nya företag mest inom handeln (-132).

När man ser till landskap grundades flest nya företag i Nyland under första kvartalet 2017, dvs. 3 154 företag. Näst flest företag inledde sin verksamhet i Egentliga Finland (813) och i Birkaland (750). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (2,7%) och Norra Österbotten (2,5%). Jämfört med första kvartalet 2016 ökade antalet nya företag mest i Österbotten (49) och minskade mest i Nyland (-264).

Sett till ekonomisk region inledde flest företag sin verksamhet under första kvartalet 2017 i Helsingfors ekonomiska region (2 972) och näst flest i Tammerfors (625) och i Åbo (560) ekonomiska regioner. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Haapavesi-Siikalatva (2,9%) ekonomiska region. Jämfört med första kvartalet 2016 ökade antalet nya företag mest i Åbo ekonomiska region (40) och minskade mest i Helsingfors ekonomiska region (-223).

När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet under första kvartalet 2017 i Helsingfors (1 575), näst flest i Esbo (481), Tammerfors (359), Vanda (338) och Åbo (336). Jämfört med första kvartalet 2016 ökade antalet nya företag mest i Träskända (19) och minskade mest i Helsingfors (-172).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 4 226 under första kvartalet 2017 och antalet nya aktiebolag 3 680. Till juridisk form var 49,2 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 42,9 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 4:e kvartalet 2016

Enligt Statistikcentralen lade 8 737 företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet 2016. Jämfört med fjärde kvartalet året innan minskade antalet nedlagda företag med 6,2 procent, då 9 317 företag lade ned sin verksamhet under fjärde kvartalet 2015. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 2,4 procent under fjärde kvartalet 2016.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, där antalet nedlagda företag var 1 594, dvs. 18,2 procent av alla nedlagda företag under fjärde kvartalet 2016. Näringsgrenen verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 341 (15,3%) företag och inom byggverksamhet lade 1 158 (13,3%) företag ned sin verksamhet. Jämfört med fjärde kvartalet 2015 minskade antalet nedlagda företag mest inom byggverksamhet (-121).

Sett till landskap lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland (3 030) under fjärde kvartalet 2016. Näst flest företag lade ned sin verksamhet i Birkaland (778)och i Egentliga Finland (759). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Nyland (2,6%) och Päijänne-Tavastland (2,6%). Jämfört med fjärde kvartalet 2015 minskade antalet nedlagda företag mest i Nyland (-173) och ökade mest i Satakunta (29).

Sett till ekonomisk region lade flest företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet 2016 i Helsingfors ekonomiska region (2 832) och näst flest i Tammerfors (614) och Åbo (496) ekonomiska regioner. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Nordöstra Savolax (3,6%) ekonomiska region. Jämfört med motsvarande kvartal år 2015 minskade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors ekonomiska region (-136) och ökade mest i Kouvola ekonomiska region (24).

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet 2016 i Helsingfors (1 454), näst flest i Esbo (409), Tammerfors (340), Vanda (315) och Åbo (277). Jämfört med fjärde kvartalet år 2015 minskade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors (-130) och ökade mest i Lahtis (24).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 5 372 under fjärde kvartalet 2016 och antalet nedlagda aktiebolag 2 322. Till juridisk form var 61,5 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 26,6 procent aktiebolag.

Nedlagda företag efter landskap, 4:e kvartalet

Nedlagda företag efter landskap, 4:e kvartalet

Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2017, 1:a kvartalet; nedlagda företag 2016, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jyri Järvinen 029 551 3562, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (220,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.07.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 1:a kvartalet 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2017/01/aly_2017_01_2017-07-25_tie_001_sv.html