Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nya och nedlagda företag 2021, 3:e kvartalet

Nya och nedlagda företag 2017, 1:a kvartalet

2017
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor