Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Näringsgren Nya Q2/2017 Nya andel av företagsbeståndet, % Förändring Q2/2017 - Q2/2016 Nedlagda Q1/2017 Nedlagda andel av företagsbeståndet, % Förändring Q1/2017 - Q1/2016
Totalt 7 309 2,0 138 6 028 1,7 723
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 166 2,2 -6 868 1,7 131
F Byggverksamhet 1 017 2,0 -49 895 1,8 79
G Handel 980 1,7 -112 1 108 1,9 91
S Annan serviceverksamhet 662 2,8 52 500 2,1 138
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 475 2,5 30 338 1,8 -3
I Hotell- och restaurangverksamhet 474 3,5 52 340 2,5 53
J Informations- och kommunikationsverksamhet 417 2,6 18 286 1,8 48
C Tillverkning 380 1,5 -6 314 1,2 -18
L Fastighetsverksamhet 360 1,3 21 245 0,9 -17
R Kultur, nöje och fritid 323 3,1 41 200 1,9 44
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 239 1,2 1 167 0,8 41
H Transport och magasinering 234 1,1 35 266 1,2 -7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 217 2,0 9 242 2,2 83
P Utbildning 178 2,9 25 136 2,2 23
K Finans- och försäkringsverksamhet 116 2,8 23 89 2,2 46
E Vattenförsörjning 18 1,0 2 14 0,8 0
B Utvinning av mineral 11 1,0 -8 4 0,4 -7
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 9 0,9 -1 8 0,8 4
Andra näringsgren (O, T, U, X) 33 5,3 11 8 1,3 -6

Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2017, 2:a kvartalet; nedlagda företag 2017, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jyri Järvinen 029 551 3562, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 24.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2017/02/aly_2017_02_2017-10-24_tau_001_sv.html