Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.10.2017

Aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi vuoden 2017 toisella neljänneksellä

Tilastokeskuksen mukaan uusien yritysten määrä lisääntyi 1,9 prosenttia vuoden 2017 toisella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimialakohtaisesti eniten yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla ja maakuntakohtaisesti eniten Uudellamaalla.

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes

Aloittaneet yritykset 2. neljännes 2017

Tilastokeskuksen mukaan 7 309 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2017 toisella neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä lisääntyi 1,9 prosenttia verrattuna vuoden 2016 toiseen neljännekseen, jolloin toimintansa aloitti 7 171 yritystä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 2,0 prosenttia vuoden 2017 toisella neljänneksellä.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten uusia yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 1 166 uutta yritystä eli 16,0 prosenttia kaikista ensimmäisellä neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Rakentamisen toimialalla aloitti 1 017 (13,9%) ja kaupan toimialalla 980 (13,4%) uutta yritystä. Verrattuna vuoden 2016 toiseen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä väheni eniten kaupan toimialalla (-112).

Maakunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2017 toisella neljänneksellä eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 2 718. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Pirkanmaalla (656) ja Varsinais-Suomessa (608). Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (2,3%) ja Keski-Suomessa (2,2%). Verrattuna vuoden 2016 toiseen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Keski-Suomessa (74) ja väheni eniten Etelä-Savossa (-37).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2017 toisella neljänneksellä eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa (2 571) ja seuraavaksi eniten Tampereen (527) ja Turun (404) seutukunnissa. Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Itä-Lapin seutukunnassa (3,1%). Verrattuna vuoden 2016 toiseen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingin seutukunnassa (67) ja väheni eniten Turun seutukunnassa (-35).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2017 toisella neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä (1 396), seuraavaksi eniten Espoossa (404), Tampereella (312), Vantaalla (303) ja Turussa (263). Vuoden 2016 toiseen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (69) ja väheni eniten Oulussa (-34).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2017 toisella neljänneksellä toimintansa aloitti 3 577 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 3 164 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 48,9 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 43,3 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset 1. neljännes 201 7

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 6 028 yritystä. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 1,7 prosenttia vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 1 108 eli 18,4 prosenttia kaikista ensimmäisellä neljänneksellä lopettaneista yrityksistä. Rakentamisen toimialalla toimintansa lopetti 895 (14,8%) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla 868 (14,4%) yritystä. Verrattuna vuoden 2016 ensimmäiseen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla (131).

Maakunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla (2 253). Seuraavaksi eniten yrityksiä lopetti Varsinais-Suomessa (541) ja Pirkanmaalla (512). Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (1,9%). Verrattuna vuoden 2016 ensimmäiseen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä väheni eniten Kainuussa (-9) ja lisääntyi eniten Uudellamaalla (271).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (2 113) ja seuraavaksi eniten Tampereen (407) ja Turun (341) seutukunnissa. Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Ylä-Pirkanmaan seutukunnassa (2,0%). Verrattuna vuoden 2016 ensimmäiseen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä väheni eniten Forssan seutukunnassa (-19) ja lisääntyi eniten Helsingin seutukunnassa (244).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingissä (1 136), seuraavaksi eniten Espoossa (276), Vantaalla (265), Tampereella (254) ja Turussa (197). Vuoden 2016 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä väheni eniten Huittisissa (-12) ja lisääntyi eniten Helsingissä (99).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 3 281 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 080 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 54,4 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 34,5 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 1. neljännes

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 1. neljännes

Yritysten toiminnan aloitukset ja lopetukset päätellään Verohallinnon asiakastietokannasta. Tästä johtuen muutokset Verohallinnon tietojärjestelmissä tai tietokantojen ylläpidossa voivat vaikuttaa tilaston tietoihin ja aikasarjan vertailukelpoisuuteen.


Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2017, 2. neljännes; lopettaneet yritykset 2017, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jyri Järvinen 029 551 3562, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi

Julkaisu pdf-muodossa (242,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 24.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2017/02/aly_2017_02_2017-10-24_tie_001_fi.html