Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.1.2018

Yritysten aloitukset kasvoivat 7,7 prosenttia vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä

Tilastokeskuksen mukaan uusia yrityksiä perustettiin 6 795 vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Toimialakohtaisesti eniten yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla ja maakuntakohtaisesti eniten Uudellamaalla.

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes

Aloittaneet yritykset 3. neljännes 2017

Tilastokeskuksen mukaan 6 795 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä lisääntyi 7,7 prosenttia verrattuna vuoden 2016 kolmanteen neljännekseen, jolloin toimintansa aloitti 6 311 yritystä.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten uusia yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 1 197 uutta yritystä eli 17,6 prosenttia kaikista kolmannella neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Rakentamisen toimialalla aloitti 987 (14,5%) ja kaupan toimialalla 872 (12,8%) uutta yritystä. Verrattuna vuoden 2016 kolmanteen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä väheni eniten kaupan toimialalla (-180).

Maakunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 2 619. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Varsinais-Suomessa (646), Pirkanmaalla (622) ja Pohjois-Pohjanmaalla (422). Verrattuna vuoden 2016 kolmanteen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Uudellamaalla (180) ja väheni eniten Kainuussa (-13).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa (2 479) ja seuraavaksi eniten Tampereen (507), Turun (445), Oulun (284) ja Jyväskylän (214) seutukunnissa. Verrattuna vuoden 2016 kolmanteen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingin seutukunnassa (190) ja väheni eniten Porin seutukunnassa (-17).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä (1 239), seuraavaksi eniten Espoossa (430), Vantaalla (319), Tampereella (303), Turussa (278) ja Oulussa (236). Vuoden 2016 kolmanteen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Espoossa (90) ja väheni eniten Porissa (-17).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä toimintansa aloitti 3 494 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 822 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 51,4 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 41,5 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset 2. neljännes 2017

Muutos tilaston lähdetiedoissa vääristää lopettaneiden yritysten lukumääriä vuoden 2017 toiselta neljännekseltä alkaen. Tästä syystä emme julkista lopetusten tai yrityskannan uusia tietoja toistaiseksi.

Yritysten toiminnan aloitukset ja lopetukset päätellään Verohallinnon asiakastietokannasta. Tästä johtuen muutokset Verohallinnon tietojärjestelmissä tai tietokantojen ylläpidossa voivat vaikuttaa tilaston tietoihin ja aikasarjan vertailukelpoisuuteen.


Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2017, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi

Julkaisu pdf-muodossa (230,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 25.01.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 3. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2017/03/aly_2017_03_2018-01-25_tie_001_fi.html