Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Nya företag efter näringsgren

Näringsgren Nya Q1/2018 Förändring Q1/2018 - Q1/2017
Totalt 10 154 944
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 580 58
G Handel 1 259 -99
F Byggverksamhet 1 034 -49
S Annan serviceverksamhet 793 76
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 568 -18
J Informations- och kommunikationsverksamhet 583 14
L Fastighetsverksamhet 474 36
R Kultur, nöje och fritid 454 -62
C Tillverkning 437 59
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 407 -35
I Hotell- och restaurangverksamhet 476 37
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 328 35
P Utbildning 241 -25
H Transport och magasinering 330 -56
K Finans- och försäkringsverksamhet 184 54
E Vattenförsörjning 16 -4
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 10 -8
B Utvinning av mineral 12 -1
Andra näringsgren (O, T, U, X, Z) 968 932

Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2018, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.07.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 1:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 1. Nya företag efter näringsgren . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2018/01/aly_2018_01_2018-07-26_tau_001_sv.html