Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.7.2018

Antalet nya företag ökade nästan 1 000 jämfört året innan

Enligt Statistikcentralen inledde 10 154 nya företag sin verksamhet under första kvartalet 2018. Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik och sett till landskap inledde flest nya företag i Nyland.

Nya företag efter landskap, 1:a kvartalet

Nya företag efter landskap, 1:a kvartalet

Nya företag, 1:a kvartalet 2018

Enligt Statistikcentralen inledde 10 154 nya företag sin verksamhet under första kvartalet 2018. Antalet nya företag ökade med 10,2 procent jämfört med första kvartalet 2017, då 9 210 företag inledde sin verksamhet.

Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, 1 580 företag, dvs. 15,6 procent av alla nystartade företag under första kvartalet. Näringsgrenen verksamhet inom handeln inledde 1 259 (12,4%) nya företag sin verksamhet och inom byggverksamhet 1 034 (10,2%) nya företag. Jämfört med första kvartalet 2017 ökade antalet nya företag mest inom annan serviceverksamhet (76) och minskade mest inom handel (-99).

När man ser till landskap grundades flest nya företag i Nyland , dvs. 3 719 företag. Näst flest företag inledde sin verksamhet i Egentliga Finland (945), i Birkaland (896) och i Norra Österbotten (417). Jämfört med första kvartalet 2017 ökade antalet nya företag mest i Nyland (369) och minskade mest i Österbotten (-51).

Sett till ekonomisk region inledde flest företag sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region (3 506) och näst flest i Tammerfors (751), i Åbo (633), Uleåborg (467) och Jyväskylä (327) ekonomiska regioner. Jämfört med första kvartalet 2017 ökade antalet nya företag mest i Helsingfors ekonomiska region (350) och minskade mest i Jakobstadsregionen ekonomiska region (-39).

När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet i Helsingfors (1 897), näst flest i Esbo (584), Tammerfors (474), Åbo (406), Uleåborg (389) och Vanda (364). Jämfört med första kvartalet 2017 ökade antalet nya företag mest i Helsingfors (230) och minskade mest i Riihimäki (-18).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 5 607 under första kvartalet 2018 och antalet nya aktiebolag 3 926. Till juridisk form var 55,2 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 38,7 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 4:a kvartalet 2017

Förändringen av statistikens källdata förvränger antalet nedlagda företag sedan andra kvartalet 2017. Av denna anledning publicerar vi för närvarande inte nya uppgifter för nedlagda företag eller företagsbeståndet.

Inledningar och nedläggningar av företagsverksamhet härleds från Skatteförvaltningens kunddatabas. På grund av detta kan ändringar i Skatteförvaltningens datasystem eller underhåll av databaser påverka statistikuppgifterna och tidsseriens jämförbarhet.


Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2018, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (205,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.07.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 1:a kvartalet 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2018/01/aly_2018_01_2018-07-26_tie_001_sv.html