Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.10.2018

Antalet nya företag ökade 14 procent jämfört året innan

Enligt Statistikcentralen ökade antalet nya företag med 13,8 procent under andra kvartalet 2018 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik och sett till landskap inledde flest nya företag i Nyland. Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln och sett till landskap lade flest företag ned i Nyland under första kvartalet 2018.

Nya företag efter landskap, 2:a kvartalet

Nya företag efter landskap, 2:a kvartalet

Nya företag, 2:a kvartalet 2018

Enligt Statistikcentralen inledde 8 485 nya företag sin verksamhet under andra kvartalet 2018. Antalet nya företag ökade med 13,8 procent jämfört med andra kvartalet 2017, då 7 459 företag inledde sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,3 procent under andra kvartalet 2018.

Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, 1 162 företag, dvs. 13,7 procent av alla nystartade företag under andra kvartalet. Näringsgrenen verksamhet inom byggverksamhet inledde 974 (11,5%) nya företag sin verksamhet och inom handeln 962 (11,3%) nya företag.

När man ser till landskap grundades flest nya företag i Nyland, dvs. 3 166 företag. Näst flest företag inledde sin verksamhet i Birkaland (790) och i Egentliga Finland (718). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Norra Österbotten (2,7%).

Sett till ekonomisk region inledde flest företag sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region (2 979) och näst flest i Tammerfors (634) och i Åbo (514) ekonomiska regioner. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Uleåborg ekonomiska region (3,2%).

När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet i Helsingfors (1 573), näst flest i Esbo (512), Tammerfors (382), Vanda (348) och Åbo (326).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 4 513 under andra kvartalet 2018 och antalet nya aktiebolag 3 323. Till juridisk form var 53,2 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 39,2 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 1:a kvartalet 2018

Enligt Statistikcentralen lade 4 806 företag ned sin verksamhet under första kvartalet 2018. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 1,3 procent under första kvartalet 2018.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, där antalet nedlagda företag var 876, dvs. 18,2 procent av alla nedlagda företag under första kvartalet 2018. Näringsgrenen verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 776 (16,1%) företag och inom byggverksamhet lade 623 (13,0%) företag ned sin verksamhet.

Sett till landskap lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland (1 753). Näst flest företag lade ned sin verksamhet i Egentliga Finland (466) och i Birkaland (437). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Egentliga Tavastland (1,5%).

Sett till ekonomisk region lade flest företag ned sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region (1 655) och näst flest i Tammerfors (348) och Åbo (313) ekonomiska regioner. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Äänekoski (1,7%) och Kemi-Torneå (1,7%) ekonomiska regioner.

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet i Helsingfors (878), näst flest i Esbo (217), Tammerfors (210) , Vanda (192) och Åbo (170).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 2 684 under första kvartalet 2018 och antalet nedlagda aktiebolag 1 579. Till juridisk form var 55,8 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 32,9 procent aktiebolag.

Nedlagda företag efter landskap, 1:a kvartalet

Nedlagda företag efter landskap, 1:a kvartalet

Inledningar och nedläggningar av företagsverksamhet härleds från Skatteförvaltningens kunddatabas. På grund av detta kan ändringar i Skatteförvaltningens datasystem eller underhåll av databaser påverka statistikuppgifterna och tidsseriens jämförbarhet.


Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2018, 2:a kvartalet; nedlagda företag 2018, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Ritva Tikkanen 029 551 3300, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (219,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2:a kvartalet 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2018/02/aly_2018_02_2018-10-25_tie_001_sv.html