Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Näringsgren Nya Q3/2018 Nya, andel av företagsbeståndet, % Förändring Q3/2018 - Q3/2017 Nedlagda Q2/2018 Nedlagda, andel av företagsbeståndet, % Förändring Q2/2018 - Q2/2017 1)
Totalt 7 965 2,1 1 059 5 708 1,5 ..
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 252 2,3 40 968 1,8 ..
F Byggverksamhet 1 017 2,0 15 733 1,4 ..
G Handel 924 1,6 29 1 011 1,8 ..
S Annan serviceverksamhet 670 2,7 83 409 1,7 ..
H Transport och magasinering 612 2,8 371 274 1,2 ..
J Informations- och kommunikationsverksamhet 501 3,0 62 364 2,2 ..
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 488 2,5 84 313 1,6 ..
C Tillverkning 434 1,6 50 305 1,2 ..
R Kultur, nöje och fritid 425 3,8 91 203 1,8 .
I Hotell- och restaurangverksamhet 337 2,4 13 294 2,1 ..
L Fastighetsverksamhet 309 1,1 -10 192 0,7 ..
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 287 2,6 71 203 1,8 ..
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 273 1,4 91 164 0,8 ..
P Utbildning 218 3,3 35 130 2,0 ..
K Finans- och försäkringsverksamhet 103 2,4 -9 87 2,0 ..
E Vattenförsörjning 24 1,3 1 17 0,9 ..
B Utvinning av mineral 6 0,5 -2 7 0,6 ..
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 3 0,3 -3 18 1,7 ..
T Förvärvsarbete i hushåll 2 1,4 -1 2 1,4 ..
Andra näringsgrenar (O, U, X) 80 14,6 48 14 2,6 ..
1) På grund av en metodförändring i källuppgifterna har antalet nedlagda företag eller företagsbeståndets storlek inte offentliggjorts när det gäller de tre sista kvartalen år 2017.

Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2018, 3:e kvartalet; nedlagda företag 2018, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Tikkanen 029 551 3300, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.01.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 3:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2018/03/aly_2018_03_2019-01-25_tau_001_sv.html