Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.1.2019

Uusien yritysten määrä kasvoi 15 prosenttia heinä-syyskuussa 2018

Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä kasvoi 15,3 prosenttia vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimialakohtaisesti eniten yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla. Vuoden 2018 toisella neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla.

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes 2018

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes 2018

Aloittaneet yritykset, 3. neljännes 2018

Tilastokeskuksen mukaan 7 965 yritystä aloitti toimintansa vuoden 2018 heinä-syyskuussa. Aloittaneiden yritysten lukumäärä kasvoi 15,3 prosenttia verrattuna vuoden 2017 kolmanteen neljännekseen, jolloin toimintansa aloitti 6 906 yritystä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 2,1 prosenttia vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä.

Toimialoittain tarkasteltuna eniten yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 1 252 yritystä. Tämä on 15,7 prosenttia kaikista kolmannella neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Rakentamisen toimialalla aloitti 1 017 (12,8 %) ja kaupan toimialalla 924 (11,6 %) yritystä.

Maakunnista eniten aloittaneita yrityksiä oli Uudellamaalla: 3 149 yritystä. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Pirkanmaalla (714) ja Varsinais-Suomessa (690). Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittaneita yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (2,6 %).

Seutukunnista eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa (2 994) ja seuraavaksi eniten Tampereen (594) ja Turun (479) seutukunnissa. Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittaneita yrityksiä oli eniten Helsingin, Jyväskylän ja Oulun seutukunnissa (2,6 %) sekä Riihimäen seutukunnassa (2,5 %).

Kunnista eniten yrityksiä aloitti Helsingissä (1 531) ja seuraavaksi eniten Espoossa (509), Vantaalla (391), Tampereella (375) ja Turussa (309).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä toimintansa aloitti 4 437 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 3 009 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 55,7 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 37,8 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset, 2. neljännes 2018

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2018 huhti-kesäkuussa toimintansa lopetti 5 708 yritystä. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 1,5 prosenttia vuoden 2018 toisella neljänneksellä.

Toimialoittain tarkasteltuna eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 1 011. Tämä on 17,7 prosenttia kaikista toisella neljänneksellä lopettaneista yrityksistä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla lopetti 968 (17 %) ja rakentamisen toimialalla 733 (12,8 %) yritystä.

Maakunnista eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla (2 129). Seuraavaksi eniten yrityksiä lopetti Pirkanmaalla (524) ja Varsinais-Suomessa (512). Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (1,7 %).

Seutukunnista eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (2 004) ja seuraavaksi eniten Tampereen (443) ja Turun (339) seutukunnissa. Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Äänekosken seutukunnassa (2,3 %).

Kunnista eniten yrityksiä lopetti Helsingissä (1 064) ja seuraavaksi eniten Espoossa (342), Tampereella (288), Vantaalla (223) ja Turussa (192).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2018 toisella neljänneksellä toimintansa lopetti 2 946 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 175 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 51,6 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 38,1 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes 2018

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes 2018

Yritysten toiminnan aloitukset ja lopetukset päätellään Verohallinnon asiakastietokannasta. Muutokset Verohallinnon tietojärjestelmissä tai tietokantojen ylläpidossa voivat vaikuttaa tilaston tietoihin ja aikasarjojen vertailukelpoisuuteen.


Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2018, 3. neljännes; lopettaneet yritykset 2018, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Tikkanen 029 551 3300, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (242,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 25.01.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 3. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2018/03/aly_2018_03_2019-01-25_tie_001_fi.html