Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.1.2019

Antalet nya företag ökade under juli-september 2018 med 15 procent

Enligt Statistikcentralen ökade antalet nya företag med 15,3 procent under tredje kvartalet 2018 jämfört med motsvarande period året innan. När man ser till näringsgren inledde flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Under andra kvartalet 2018 lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln.

Nya företag efter landskap, 3:e kvartalet 2018

Nya företag efter landskap, 3:e kvartalet 2018

Nya företag, 3:e kvartalet 2018

Enligt Statistikcentralen inledde 7 965 företag sin verksamhet under juli–september år 2018. Antalet nya företag ökade med 15,3 procent jämfört med tredje kvartalet 2017, då 6 906 företag inledde sin verksamhet. Av hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,1 procent under tredje kvartalet 2018.

Sett till näringsgren inledde flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, dvs. 1 252 företag. Detta är 15,7 procent av alla företag som inledde sin verksamhet under tredje kvartalet. Inom byggverksamhet inledde 1 017 företag (12,8 %) och inom handeln 924 företag (11,6 %) sin verksamhet.

Av landskapen inledde flest företag sin verksamhet i Nyland: 3 149 företag. Näst flest nya företag inledde sin verksamhet i Birkaland (714) och Egentliga Finland (690). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (2,6 %).

Av de ekonomiska regionerna inledde flest företag sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region (2 994) och därnäst flest i Tammerfors (594) och Åbo (479) ekonomiska regioner. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Helsingfors, Jyväskylä och Uleåborgs ekonomiska regioner (2,6 %) samt i Riihimäki ekonomiska region (2,5 %).

Av kommunerna inledde flest företag sin verksamhet i Helsingfors (1 531), näst flest i Esbo (509), därnäst flest i Vanda (391), Tammerfors (375) och Åbo (309).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 4 437 och antalet nya aktiebolag 3 009 under tredje kvartalet 2018. Till juridisk form var 55,7 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 37,8 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 2:a kvartalet 2018

Enligt Statistikcentralen lade 5 708 företag ned sin verksamhet under april–juni 2018. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 1,5 procent under andra kvartalet år 2018.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, där antalet nedlagda företag var 1 011. Detta är 17,7 procent av alla företag som lade ned sin verksamhet under andra kvartalet. Inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik lade 968 (17 %) företag ned sin verksamhet och inom byggverksamhet 733 (12,8 %) företag.

Av landskapen lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland (2 129). Näst flest företag lade ned sin verksamhet i Birkaland (524), därnäst flest i Egentliga Finland (512). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Nyland (1,7 %).

Av de ekonomiska regionerna lade flest företag ned sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region (2 004), näst flest i Tammerfors (443) ekonomiska region och därnäst flest i Åbo (339) ekonomiska region. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Äänekoski ekonomiska region (2,3 %).

Av kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet i Helsingfors (1 064), näst flest i Esbo (342) och därnäst flest i Tammerfors (288), Vanda (223) och Åbo (192).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 2 946 under andra kvartalet 2018 och antalet nedlagda aktiebolag 2 175. Till juridisk form var 51,6 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 38,1 procent aktiebolag.

Nedlagda företag efter landskap, 2:a kvartalet 2018

Nedlagda företag efter landskap, 2:a kvartalet 2018

Inledningar och nedläggningar av företagsverksamhet härleds från Skatteförvaltningens kunddatabas. Ändringar i Skatteförvaltningens datasystem eller underhåll av databaser kan påverka statistikuppgifterna och tidsseriernas jämförbarhet.


Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2018, 3:e kvartalet; nedlagda företag 2018, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Tikkanen 029 551 3300, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.01.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 3:e kvartalet 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2018/03/aly_2018_03_2019-01-25_tie_001_sv.html