Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Näringsgren Nya Q4/2018 Nya, andel av företagsbeståndet, % Förändring Q4/2018 - Q4/2017 Nedlagda Q3/2018 Nedlagda, andel av företagsbeståndet, % Förändring Q3/2018 - Q3/2017 1)
Totalt 7745 2,1 1176 3956 1,1 ..
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1235 2,3 130 559 1,0 ..
G Handel 931 1,6 6 713 1,3 ..
F Byggverksamhet 906 1,8 110 491 1,0 ..
H Transport och magasinering 568 2,5 374 281 1,3 ..
S Annan serviceverksamhet 540 2,1 59 306 1,2 ..
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 515 2,6 108 220 1,1 ..
J Informations- och kommunikationsverksamhet 488 2,9 33 188 1,1 ..
R Kultur, nöje och fritid 419 3,6 88 121 1,0 ..
C Tillverkning 417 1,6 82 235 0,9 ..
L Fastighetsverksamhet 346 1,2 -33 188 0,7 ..
I Hotell- och restaurangverksamhet 332 2,3 -32 237 1,6 .
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 291 1,4 101 108 0,5 ..
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 260 2,3 49 132 1,2 ..
P Utbildning 226 3,4 59 81 1,2 ..
K Finans- och försäkringsverksamhet 126 2,9 -14 65 1,5 ..
E Vattenförsörjning 14 0,7 -5 10 0,5 ..
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 13 1,2 5 6 0,6 ..
B Utvinning av mineral 8 0,7 0 5 0,4 ..
T Förvärvsarbete i hushåll 0 0,0 -2 1 0,7 ..
Andra näringsgrenar (O, U, X) 110 4,4 58 9 0,4 ..
1) På grund av en metodförändring i källuppgifterna har antalet nedlagda företag eller företagsbeståndets storlek inte offentliggjorts när det gäller de tre sista kvartalen år 2017.

Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2018, 4:e kvartalet; nedlagda företag 2018, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Tikkanen 029 551 3300, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.04.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 4:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2018/04/aly_2018_04_2019-04-25_tau_001_sv.html