Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Aloittaneita yrityksiä oli eniten ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla ja lopettaneita yrityksiä kaupan toimialalla vuonna 2018

Aloittaneet yritykset vuonna 2018

Tilastokeskuksen mukaan 35 268 yritystä aloitti toimintansa vuonna 2018. Aloittaneita yrityksiä oli 17 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017, jolloin yrityksiä aloitti 30 232.

Toimialoittain tarkasteltuna vuonna 2018 eniten yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla. Tällä toimialalla aloitti 5 795 yritystä, eli 16 prosenttia kaikista vuonna 2018 aloittaneista yrityksistä. Toiseksi eniten aloittaneita yrityksiä oli rakentamisen toimialalla, 4 355 yritystä, ja kolmanneksi eniten kaupan toimialalla, 4 286 aloittanutta yritystä. Aloittaneiden yritysten määrä nousi eniten kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla (+888) verrattuna vuoteen 2017. Pientä laskua oli vesihuollon, viemäri- ja jätevesihuollon toimialalla (-12).

Maakunnittain tarkasteltuna vuonna 2018 eniten aloittaneita yrityksiä oli Uudellamaalla, 13 577 yritystä. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Pirkanmaalla, 3 182, ja Varsinais-Suomessa, 3 148. Aloittaneiden yritysten määrä nousi kaikissa Manner-Suomen maakunnissa vuodentakaisesta. Ahvenanmaalla sen sijaan määrä laski hiukan (-20). Suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä aloitti Uudellamaalla (10,3 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (9,6 %).

Seutukunnittain tarkasteltuna vuonna 2018 eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa, jossa aloittaneita yrityksiä oli 12 838. Tampereen seutukunnassa aloitti 2 609 yritystä ja Turun seutukunnassa 2 203 yritystä. Vuotta aiempaan verrattuna aloittaneiden yritysten määrä laski kaikista 70:stä seutukunnasta yhdeksässä. Aloittaneiden yritysten määrä väheni eniten Mariehamns stad -seutukunnassa (-22) ja kasvoi eniten Helsingin seutukunnassa (+2 103). Suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä aloitti Oulun seutukunnassa (11,6 %).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuonna 2018 yrityksiä aloitti eniten Helsingissä, 6 782 yritystä. Seuraavaksi eniten aloittaneita yrityksiä oli Espoossa, 2 138, Tampereella, 1 620, Vantaalla, 1 520, Turussa, 1 416, ja Oulussa, 1 270. Vuoteen 2017 verrattuna aloittaneiden yritysten määrä nousi eniten Helsingissä (+1 116). Myös suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä aloitti Helsingissä (1,7 %).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuonna 2018 toimintansa aloitti 19 677 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 13 438 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 56 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 38 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset vuonna 2018

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 toimintansa lopetti 20 064 yritystä.

Toimialoittain tarkasteltuna vuonna 2018 eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, 3 574 yritystä eli 18 prosenttia kaikista vuonna 2018 lopettaneista yrityksistä. Toiseksi eniten lopettaneita yrityksiä oli ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, 3 153 yritystä, ja kolmanneksi eniten rakentamisen toimialalla, 2 564.

Maakunnittain tarkasteltuna kaikista vuonna 2018 lopettaneista yrityksistä hieman yli kolmannes oli kotoisin Uudeltamaalta, 7 314 yritystä. Seuraavaksi eniten yrityksiä lopetti Pirkanmaalla, 1 850, ja Varsinais-Suomessa, 1 833. Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla (5,5 %) sekä Keski-Suomessa (5,2 %) ja Pirkanmaalla (5,2 %).

Seutukunnittain tarkasteltuna vuoden 2018 aikana eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa, 6 908 yritystä. Tampereen seutukunnassa lopetti 1 508 yritystä ja Turun seutukunnassa 1 227 yritystä. Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä lopetti Pielisen Karjalassa (6,1 %) ja Äänekosken seutukunnassa (6,0 %).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2018 aikana yrityksiä lopetti Helsingissä 3 677. Se on eniten sekä määrällisesti että suhteutettuna yrityskantaan (0,9 %). Seuraavaksi eniten lopettaneita yrityksiä oli Espoossa, 1 080, Tampereella, 920, Vantaalla, 760, ja Turussa, 707.

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuonna 2018 toimintansa lopetti 10 342 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 7 392 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 52 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 37 prosenttia osakeyhtiöitä.

Vuonna 2018 lopettaneiden yritysten osalta ei ole tehty vertailua vuotta aiempaan, koska lähdetiedoissa tapahtuneen menetelmämuutoksen takia lopettaneiden yritysten määrää eikä yrityskannan kokoa ole julkistettu vuodelta 2017.


Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Tikkanen 029 551 3300, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 31.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2018, Aloittaneita yrityksiä oli eniten ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla ja lopettaneita yrityksiä kaupan toimialalla vuonna 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2018/aly_2018_2019-10-31_kat_001_fi.html