Liitetaulukko 4. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset oikeudellisen muodon mukaan vuonna 2018

Oikeudellinen muoto Aloittaneet yritykset 2018 Aloittaneiden osuus yrityskannasta, % Aloittaneiden muutos 2018 - 2017 Lopettaneet yritykset 2018 Lopettaneiden osuus yrityskannasta, % Lopettaneiden muutos 2018 - 2017 1)
Koko maa 35 268 8,9 5 036 20 064 5,1 ..
11 Luonnollinen henkilö 19 677 11,7 4 515 10 342 6,1 ..
31 Osakeyhtiö 13 438 7,2 649 7 392 4,0 ..
90 Muu oikeudellinen muoto 903 16,4 -31 366 6,7 ..
21 Kommandiittiyhtiö 452 2,6 -62 1 002 5,9 ..
14 Avoin yhtiö 367 5,9 -31 483 7,8 ..
13 Verotusyhtymä 157 7,0 4 78 3,5 ..
41 Osuuskunta 148 5,1 -8 116 4,0 ..
35 Asunto-osakeyhtiö 99 2,6 6 118 3,1 ..
15 Konkurssipesä 23 39,7 - 17 29,3 ..
12 Kuolinpesä, perikunta 4 0,1 -5 146 4,7 ..
54 Taloudellinen yhdistys - - -1 3 3,4 ..
53 Keskinäinen vahinkovakuutusyhdistys - - - 1 2,9 ..
22 Laivanisännistöyhtiö (ei osakeyhtiö) - - - - - ..
33 Säästöpankki - - - - - ..
62 Julkinen liikelaitos - - - - - ..
1) Lähdetiedoissa tapahtuneen menetelmämuutoksen takia lopettaneiden yritysten määrää eikä yrityskannan kokoa ole julkistettu vuoden 2017 osalta.

Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Tikkanen 029 551 3300, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 31.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2018, Liitetaulukko 4. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset oikeudellisen muodon mukaan vuonna 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aly/2018/aly_2018_2019-10-31_tau_004_fi.html