Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.10.2019

Antalet nya företag ökade och nedlagda företag minskade år 2018

Enligt Statistikcentralen inledde 35 268 företag sin verksamhet år 2018. Detta var 17 procent fler än år 2017. Antalet nedlagda företag började minska. År 2018 lade 20 064 företag ned sin verksamhet.

Nya och nedlagda företag efter näringsgren år 2018

Nya och nedlagda företag efter näringsgren år 2018

Enligt Statistikcentralen inledde 35 300 företag sin verksamhet år 2018. Detta var 17 procent, dvs. 5 000 företag fler än år 2017. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 8,9 procent. Flest nya företag inledde sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, dvs. 5 800 företag. Detta var 16 procent av alla nystartade företag år 2018.

År 2018 lade för sin del 20 100 företag ned sin verksamhet. Antalet nedlagda företag var färre än under tidigare år. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 5,1 procent. Flest nedlagda företag fanns det liksom under tidigare år inom handeln, där antalet var 3 600, dvs. 18 procent av alla nedlagda företag år 2018.

Sett till juridisk form var 56 procent, dvs. 19 700 företag av dem som inledde sin verksamhet år 2018 rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) och 38 procent, dvs. 13 400 företag aktiebolag. Totalt 10 300 fysiska personer och 7 400 aktiebolag lade ned sin verksamhet. Motsvarande andelar av alla nedlagda företag var 52 och 37 procent.

Inledningar och nedläggningar av företagsverksamhet härleds från Skatteförvaltningens kunddatabas på så sätt att de också innehåller inledningar och nedläggningar till följd av bolagiseringar och fusioner. Ändringar i Skatteförvaltningens datasystem eller i underhåll av databaser kan påverka statistikuppgifterna och tidsseriernas jämförbarhet.


Källa: Nya och nedlagda företag 2018. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Tikkanen 029 551 3300, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (161,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 31.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2018/aly_2018_2019-10-31_tie_001_sv.html