Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Näringsgren Nya Q2/2019 Nya, andel av företagsbeståndet, % Förändring Q2/2019 - Q2/2018 Nedlagda Q1/2019 Nedlagda, andel av företagsbeståndet, % Förändring Q1/2019 - Q1/2018
Totalt 8 381 2,2 -264 6 500 1,7 1 901
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 360 2,4 -24 1 198 2,1 463
F Byggverksamhet 1 057 2,0 -108 834 1,6 237
G Handel 885 1,5 -205 998 1,7 152
S Annan serviceverksamhet 665 2,5 -32 444 1,7 73
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 588 2,9 24 399 1,9 128
H Transport och magasinering 518 2,2 212 335 1,5 122
R Kultur, nöje och fritid 507 4,0 55 278 2,2 104
I Hotell- och restaurangverksamhet 454 3,1 -31 289 1,9 47
J Informations- och kommunikationsverksamhet 452 2,5 -49 389 2,2 153
C Tillverkning 418 1,5 -48 364 1,3 102
L Fastighetsverksamhet 360 1,3 -32 243 0,9 115
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 345 1,7 20 181 0,9 46
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 329 2,8 9 239 2,0 70
P Utbildning 243 3,4 14 153 2,1 58
K Finans- och försäkringsverksamhet 70 1,6 -72 99 2,3 17
E Vattenförsörjning 24 1,3 11 17 0,9 5
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 21 2,0 5 10 0,9 -2
B Utvinning av mineral 14 1,2 -2 12 1,0 4
T Förvärvsarbete i hushåll 2 1,2 0 6 3,5 3
Andra näringsgrenar (O, U, X) 69 11,4 -11 12 2,0 4

Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2019, 2:a kvartalet; nedlagda företag 2019, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Tikkanen 029 551 3300, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2019/02/aly_2019_02_2019-10-25_tau_001_sv.html