Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.10.2019

Aloittaneiden yritysten määrä laski ja lopettaneiden yritysten määrä nousi

Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä väheni 3 prosenttia vuoden 2019 toisella neljänneksellä vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lopettaneiden yritysten määrä puolestaan lähes puolitoistakertaistui vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä vuodentakaisesta.

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes 2019

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes 2019

Aloittaneet yritykset, 2. neljännes 2019

Tilastokeskuksen mukaan 8 381 yritystä aloitti toimintansa vuoden 2019 huhti-kesäkuussa. Aloittaneita yrityksiä oli 264, eli 3 prosenttia, vähemmän kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana.

Toimialoittain tarkasteltuna eniten yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla. Tällä toimialalla aloitti 1 360 yritystä, eli 16 prosenttia kaikista toisella neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Toiseksi eniten aloittaneita yrityksiä oli rakentamisen toimialalla, 1 057 yritystä, ja kolmanneksi eniten kaupan toimialalla, 885 aloittanutta yritystä. Aloittaneiden yritysten määrä nousi eniten kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla (+212) ja väheni eniten kaupan toimialalla (-205) verrattuna vuoden 2018 toiseen neljännekseen.

Maakunnittain tarkasteltuna eniten aloittaneita yrityksiä oli Uudellamaalla, 3 302 yritystä. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Pirkanmaalla, 783, ja Varsinais-Suomessa, 720. Aloittaneiden yritysten määrä laski eniten Pohjois-Pohjanmaalla (-114) ja nousi eniten Uudellamaalla (+41) verrattuna vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan.

Seutukunnittain tarkasteltuna eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa, 3 123 yritystä. Tampereen seutukunnassa aloitti 635 yritystä ja Turun seutukunnassa 524 yritystä. Aloittaneiden yritysten määrä väheni eniten Oulun seutukunnassa (-88) vuodentakaisesta ja kasvoi selvästi eniten Helsingin seutukunnassa (+59).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2019 toisella neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä, 1 619 yritystä. Seuraavaksi eniten aloittaneita yrityksiä oli Espoossa, 511, Vantaalla, 418, Tampereella, 413, ja Turussa, 346. Vuoden 2018 toiseen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä nousi eniten Vantaalla (+62) ja väheni eniten Oulussa (-60).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2019 toisella neljänneksellä toimintansa aloitti 5 136 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 752 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 61 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 33 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset, 1. neljännes 2019

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2019 tammi-maaliskuussa toimintansa lopetti 6 500 yritystä. Lopettaneiden yritysten lukumäärä kasvoi peräti 41 prosenttia vuoden 2018 ensimmäisestä neljänneksestä, jolloin lopettaneita yrityksiä oli noin 1 900 vähemmän.

Toimialoittain tarkasteltuna eniten yrityksiä lopetti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, 1 198 yritystä. Luku on 18 prosenttia kaikista vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä lopettaneista yrityksistä. Toiseksi eniten lopettaneita yrityksiä oli kaupan toimialalla, 998 yritystä, ja kolmanneksi eniten rakentamisen toimialalla, 834 lopettanutta yritystä. Kaikilla muilla päätoimialoilla paitsi sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollon toimialalla lopettaneiden yritysten määrä kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Maakunnittain tarkasteltuna eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla, 2 540 yritystä. Seuraavaksi eniten yrityksiä lopetti Varsinais-Suomessa, 630, ja Pirkanmaalla, 561. Ainoastaan Keski-Pohjanmaalla lopettaneita yrityksiä oli vuodentakaista vähemmän (-3).

Seutukunnittain tarkasteltuna vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa, 2 397 yritystä. Tampereen seutukunnassa lopetti 469 yritystä ja Turun seutukunnissa 437 yritystä. Verrattuna vuoden 2018 ensimmäiseen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi selvästi eniten Helsingin seutukunnassa (+829) ja väheni eniten Pohjois-Satakunnan seutukunnassa (-8).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingissä, 1 253 yritystä. Seuraavaksi eniten lopettaneita yrityksiä oli Espoossa, 391, Tampereella, 303, Vantaalla, 276, ja Turussa, 263. Vuotta aiempaan verrattuna lopettaneiden yritysten määrä nousi eniten Helsingissä (+413) ja väheni eniten Mäntsälässä (-17).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 3 505 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 378 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 54 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 37 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 1. neljännes 2019

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 1. neljännes 2019

Yritysten toiminnan aloitukset ja lopetukset päätellään Verohallinnon asiakastietokannasta. Muutokset Verohallinnon tietojärjestelmissä tai tietokantojen ylläpidossa voivat vaikuttaa tilaston tietoihin ja aikasarjojen vertailukelpoisuuteen.


Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2019, 2. neljännes; lopettaneet yritykset 2019, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Tikkanen 029 551 3300, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (243,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 25.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2019/02/aly_2019_02_2019-10-25_tie_001_fi.html