Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.1.2020

Antalet nya företag ökade rejält och antalet nedlagda minskade

Enligt Statistikcentralen ökade antalet nya företag med nästan en fjärdedel under tredje kvartalet år 2019 jämfört med motsvarande period år 2018. Antalet nedlagda företag minskade med sex procent under andra kvartalet år 2019 från året innan.

Nya företag efter landskap, 3:e kvartalet 2019

Nya företag efter landskap, 3:e kvartalet 2019

Nya företag, 3:e kvartalet 2019

Enligt Statistikcentralen inledde 9 879 företag sin verksamhet under juli–september år 2019. Antalet nya företag var 1 815, dvs. 23 procent, fler än under motsvarande period år 2018.

Granskat enligt huvudnäringsgren inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Inom denna näringsgren var antalet nya företag 1 710. Detta är 17 procent av alla företag som inledde sin verksamhet under tredje kvartalet år 2019. Näst flest nya företag fanns inom byggverksamhet (1 277), och tredje flest inom handeln (1 020). Jämfört med tredje kvartalet år 2018 ökade antalet nya företag likaså mest inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (+435).

Sett till landskap inledde flest företag sin verksamhet i Nyland, 4 083 företag. Näst flest företag inledde sin verksamhet i Birkaland (917), Egentliga Finland (864) och Norra Österbotten (591). Nästan 900 fler företag inledde sin verksamhet i Nyland jämfört med tredje kvartalet år 2018. I Birkaland var antalet nya företaget omkring 190, i Egentliga Finland 160 och i Norra Österbotten 120 fler jämfört med samma period. I Mellersta Österbotten var antalet nya företag oförändrat och i Kajanaland var minskningen omkring en fjärdedel.

Av de ekonomiska regionerna startades flest företag i Helsingfors ekonomiska region, 3 880 företag. I Tammerfors ekonomiska region startades 757 företag och i Åbo ekonomiska region 639 företag. I Helsingfors ekonomiska region ökade antalet nya företag med omkring 840 från året innan och i Tammerfors ekonomiska region med 150, liksom också i Åbo ekonomiska region.

Sett till kommuner var antalet nystartade företag under tredje kvartalet år 2019 störst i Helsingfors, 1 955. Följande i ordningen var Esbo med 664 nya företag, Vanda med 537, Tammerfors med 481, Åbo med 397 och Uleåborg med 352 nya företag.

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 4 783 och antalet nya aktiebolag 4 692 under tredje kvartalet 2019. Till juridisk form var 48 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 47 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 2:a kvartalet 2019

Enligt Statistikcentralen lade 5 098 företag ned sin verksamhet under april–juni 2019. Antalet nedlagda företag var 343, dvs. 6 procent, färre än under motsvarande period år 2018.

Sett till huvudnäringsgren var antalet nedlagda företag störst inom handeln (863) samt inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (858). Av de nedlagda företagen verkade totalt en tredjedel inom dessa två näringsgrenar. Tredje flest nedlagda företag fanns inom näringsgrenen byggverksamhet (622).

Av landskapen lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland, 1 988 företag. Näst flest företag lade ned sin verksamhet i Birkaland (443) och därnäst flest i Egentliga Finland (436). I Norra Karelen, Södra Savolax och Satakunta var antalet nedlagda företag kvantitativt sett fler än året innan.

Sett till ekonomisk region lade flest företag ned sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region, 1 876 företag, under andra kvartalet år 2019. I Tammerfors ekonomiska region lades 375 företag ned och i Åbo ekonomiska region 289 företag.

Sett till kommun var antalet nedlagda företag under andra kvartalet år 2019 störst i Helsingfors, 1 039 företag. Följande i ordningen var Esbo med 290 nedlagda företag, Tammerfors med 219, Vanda med 193 och Åbo med 176 nedlagda företag.

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 2 433 under andra kvartalet 2019 och antalet nedlagda aktiebolag 2 192. Till juridisk form var 48 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 43 procent aktiebolag.

Nedlagda företag efter landskap, 2:a kvartalet 2019

Nedlagda företag efter landskap, 2:a kvartalet 2019

Inledningar och nedläggningar av företagsverksamhet härleds från Skatteförvaltningens kunddatabas. Ändringar i Skatteförvaltningens datasystem eller underhåll av databaser kan påverka statistikuppgifterna och tidsseriernas jämförbarhet.


Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2019, 3:e kvartalet; nedlagda företag 2019, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Tikkanen 029 551 3300, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (218,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 3:e kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2019/03/aly_2019_03_2020-01-23_tie_001_sv.html