Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Näringsgren Nya Q4/2019 Nya, andel av företagsbeståndet, % Förändring Q4/2019–Q4/2018 Nedlagda Q3/2019 Nedlagda, andel av företagsbeståndet, % Förändring Q3/2019–Q3/2018
Totalt 9 029 2,3 1 174 4 156 1,1 355
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 563 2,7 273 567 1,0 26
G Handel 1 080 1,9 175 732 1,3 55
F Byggverksamhet 1 049 2,0 113 525 1,0 52
S Annan serviceverksamhet 690 2,5 101 353 1,3 67
H Transport och magasinering 651 2,7 48 302 1,3 28
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 616 2,9 61 259 1,2 48
J Informations- och kommunikationsverksamhet 530 2,9 29 196 1,1 13
R Kultur, nöje och fritid 481 3,6 33 141 1,1 27
C Tillverkning 451 1,6 45 238 0,9 13
L Fastighetsverksamhet 443 1,5 67 168 0,6 -22
I Hotell- och restaurangverksamhet 386 2,5 50 263 1,7 45
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 369 3,0 102 115 0,9 -15
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 272 1,3 23 128 0,6 18
P Utbildning 256 3,4 18 82 1,1 6
K Finans- och försäkringsverksamhet 107 2,4 -3 54 1,2 -11
E Vattenförsörjning 35 1,8 20 9 0,5 -1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 28 2,6 16 7 0,6 1
B Utvinning av mineral 10 0,9 2 6 0,5 1
T Förvärvsarbete i hushåll 0 0,0 0 1 0,6 0
Andra näringsgrenar (O, U, X) 12 3,4 1 10 2,8 4

Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2019, 4:e kvartalet; nedlagda företag 2019, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Tikkanen 029 551 3300, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 23.04.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 4:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2019/04/aly_2019_04_2020-04-23_tau_001_sv.html