Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.4.2020

Antalet nya företag ökade med 15 procent under fjärde kvartalet år 2019

Enligt Statistikcentralen steg antalet nya företag med 15 procent under fjärde kvartalet 2019 jämfört med motsvarande period år 2018. Antalet nedlagda företag ökade med nio procent under tredje kvartalet år 2019 jämfört med motsvarande period året innan.

Nya företag efter landskap, 4:e kvartalet 2019

Nya företag efter landskap, 4:e kvartalet 2019

Nya företag, 4:e kvartalet 2019

Enligt Statistikcentralen inledde 9 029 företag sin verksamhet under oktober–december år 2019. Antalet nya företag var 1 174, dvs. 15 procent, fler än under motsvarande period år 2018.

När man ser till huvudnäringsgren inledde kvantitativt flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Totalt startade 1 563 nya företag inom denna näringsgren. Näst flest nya företag fanns inom handeln, 1 080 företag, och tredje mest inom byggverksamhet, 1 049 nya företag. Inom dessa tre näringsgrenar inledde totalt 40 procent av alla nya företag sin verksamhet. Förutom ovan angivna näringsgrenar fanns det inom hälsovårdstjänster och sociala tjänster och annan serviceverksamhet över hundra fler nystartade företag än under sista kvartalet år 2018.

Sett till landskap inledde flest företag sin verksamhet i Nyland, 3 785 företag. Näst flest företag inledde sin verksamhet i Birkaland (775), Egentliga Finland (755) och Norra Österbotten (525). Jämfört med året innan var ökningen kvantitativt sett störst i Nyland (+603). I övriga landskap varierade ökningen från några företag till 77 förutom i Norra Savolax, där antalet nya företag minskade något (-16). Procentuellt sett flest företag inledde sin verksamhet i Kymmenedalen (+35 %) och Mellersta Österbotten (+33 %) jämfört med året innan.

Av de ekonomiska regionerna startades flest företag i Helsingfors ekonomiska region, 3 610 företag. I Tammerfors ekonomiska region startades 648 och i Åbo ekonomiska region 574 företag. Jämfört med året innan ökade antalet nystartade företag i Helsingfors ekonomiska region med omkring 590, i Tammerfors ekonomiska region med omkring 90 och i Åbo ekonomiska region med omkring 60. Jämfört med året innan minskade antalet nystartade företag i omkring var fjärde ekonomiska region.

Sett till kommun inledde flest nya företag sin verksamhet i Helsingfors under sista kvartalet år 2019, 1 855 företag. Näst störst var antalet nya företag i Esbo (630), Vanda (471), Tammerfors (408) och Åbo (382). I huvudstadsregionen (inkl. Grankulla) ökade antalet nya företag med 20 procent, i Tammerfors med 18 procent och i Åbo med 13 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Sett till juridisk form var antalet nystartade företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 4 510 och antalet nystartade aktiebolag 4 136 under sista kvartalet 2019. Till juridisk form var 50 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 46 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 3:e kvartalet 2019

Enligt Statistikcentralen lade 4 156 företag ned sin verksamhet under juli-september 2019. Antalet nedlagda företag var 355, dvs. 9 procent, fler än under motsvarande period år 2018.

När man ser till huvudnäringsgren lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet inom handeln (732). Näst flest nedlagda företag fanns inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (567) och byggverksamhet (525). Antalet nedlagda företag ökade klart mest inom näringsgrenen annan serviceverksamhet, där omkring 70 fler företag lades ned jämfört med motsvarande period året innan.

Av landskapen lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland, 1 537 företag. Näst flest företag lade ned sin verksamhet i Birkaland (394), därnäst flest i Egentliga Finland (375). Totalt över hälften (55 %) av alla nedlagda företag fanns i de här tre landskapen. Jämfört med tredje kvartalet år 2018 ökade antalet nedlagda företag relativt sett mest i Norra Karelen (+46 %).

Sett till ekonomisk region lade flest företag ned sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region, 1 463 företag, under tredje kvartalet år 2019. I Tammerfors ekonomiska region lade 322 företag ned sin verksamhet och i Åbo ekonomiska region 259 företag. Jämfört med året innan ökade antalet nedlagda företag i Helsingfors ekonomiska region med 170, i Tammerfors ekonomiska region med 59 och i Åbo ekonomiska region med 24. I Joensuu ekonomiska region var antalet nedlagda företag 69, en ökning med 23 företag från året innan, dvs. fjärde mest.

Om man gör en jämförelse mellan kommuner var antalet nedlagda företag under det tredje kvartalet år 2019 störst i Helsingfors, 729 företag. Näst flest var antalet nedlagda företag i Esbo (235), Tammerfors (188), Vanda (171) och Åbo (161). I huvudstadsregionen (inkl. Grankulla) ökade antalet nedlagda företag med 10 procent, i Tammerfors med 21 procent och i Åbo med 14 procent från året innan.

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 2 092 under tredje kvartalet 2019 och antalet nedlagda aktiebolag 1 630. Till juridisk form var 50 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 39 procent aktiebolag.

Nedlagda företag efter landskap, 3:e kvartalet 2019

Nedlagda företag efter landskap, 3:e kvartalet 2019

Inledningar och nedläggningar av företagsverksamhet härleds från Skatteförvaltningens kunddatabas. Ändringar i Skatteförvaltningens datasystem eller underhåll av databaser kan påverka statistikuppgifterna och tidsseriernas jämförbarhet.


Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2019, 4:e kvartalet; nedlagda företag 2019, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Tikkanen 029 551 3300, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (219,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.04.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 4:e kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2019/04/aly_2019_04_2020-04-23_tie_001_sv.html