Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.10.2020

Antalet nya och nedlagda företag ökade år 2019 från året innan

Enligt Statistikcentralen inledde 38 600 företag sin verksamhet år 2019, medan 21 600 företag lade ned sin verksamhet. Andelen nya företag ökade med 9 procent och andelen nedlagda med 11 procent jämfört med år 2018.

Nya och nedlagda företag efter näringsgren år 2019

Nya och nedlagda företag efter näringsgren år 2019

Nya och nedlagda företag år 2019

Enligt Statistikcentralen inledde 38 600 företag sin verksamhet år 2019. Detta var 3 300 företag dvs. 9 procent fler än året innan år 2018. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 9,3 procent. Kvantitativt sett klart flest nya företag inledde sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, dvs. 6 600 företag. Detta var 17 procent av alla nystartade företag år 2019.

År 2019 lade 21 600 företag ned sin verksamhet. Antalet nedlagda företag var 2 100 företag, dvs. 11 procent fler än året innan. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 5,2 procent. Flest företag lade ned sin verksamhet inom handel samt inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Inom båda näringsgrenarna lade omkring 3 500 företag ned sin verksamhet, dvs. totalt omkring en tredjedel av alla företag som lade ned sin verksamhet år 2019.

Sett till juridisk form var 55 procent, dvs. 21 200 företag av dem som inledde sin verksamhet år 2019 rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) och 40 procent, dvs. 15 500 företag, aktiebolag. Totalt 11 300 fysiska personer och 8 200 aktiebolag lade ned sin verksamhet. Motsvarande andelar av alla nedlagda företag var 53 och 38 procent.

Nya och nedlagda företag efter område år 2019

År 2019 ökade antalet nya företag relativt sett mest på Åland och i området för Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland, på Åland med 29 procent och i Södra Finlands RFV-område med 12 procent jämfört med året innan. Den tredje största ökningen visade RFV-området i Västra och inre Finland (9 %). Därefter kom RFV-områdena i Sydvästra Finland (6 %) och Östra Finland (6 %). I Lappland ökade antalet nya företag med fem procent och i Norra Finlands RFV-område med två procent.

Antalet nedlagda företag ökade relativt sett mest år 2019 jämfört med året innan i Södra Finlands (14 %) och Östra Finlands (12 %) RFV-områden samt på Åland (12 %). I Norra Finlands RFV-område ökade antalet nedlagda företag med 10 procent. Siffran var mindre än det i Lappland (9 %), Västra och inre Finlands (8 %) och Sydvästra Finlands (7 %) RFV-områden.

Nya och nedlagda företag åren 2013−2019 1)

Nya och nedlagda företag åren 2013−2019 1)
1) På grund av metodändringen i källuppgifterna har antalet nedlagda företag inte publicerats för år 2017. Undantagsvis har den dock lagts till i figuren nedan, men siffran innehåller mycket osäkerhet.Tidsserien för nedlagda företag bryts vid år 2018.

Inledningar och nedläggningar av företagsverksamhet härleds från Skatteförvaltningens kunddatabas. Siffrorna i statistiken omfattar också inledningar och nedläggningar till följd av bolagisering och fusioner. Ändringar i Skatteförvaltningens datasystem eller i underhåll av databaser kan påverka statistikuppgifterna och tidsseriernas jämförbarhet.


Källa: Nya och nedlagda företag 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Tikkanen 029 551 3300, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (169,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 29.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2019/aly_2019_2020-10-29_tie_001_sv.html