Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren

  Nya Q1/2020 Nya, andel av företagsbeståndet, % Förändring Q1/2020 - Q1/2019 Nedlagda Q4/2019 Nedlagda, andel av företagsbeståndet, % Förändring Q4/2019 - Q4/2018
Totalt 11 963 3,0 1 068 6 461 1,6 480
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2 051 3,5 148 987 1,7 74
F Byggverksamhet 1 499 2,8 311 807 1,5 39
G Handel 1 318 2,3 1 1 009 1,7 -40
S Annan serviceverksamhet 911 3,3 11 573 2,1 149
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 773 3,6 113 434 2,0 72
J Informations- och kommunikationsverksamhet 744 4,0 134 305 1,6 10
H Transport och magasinering 685 2,8 75 439 1,8 21
R Kultur, nöje och fritid 645 4,7 -67 218 1,6 36
C Tillverkning 596 2,2 17 397 1,4 73
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 580 4,6 54 229 1,8 16
I Hotell- och restaurangverksamhet 513 3,3 71 329 2,1 47
L Fastighetsverksamhet 503 1,7 67 281 1,0 16
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 447 2,0 5 210 0,9 -16
P Utbildning 397 5,1 31 129 1,7 -2
K Finans- och försäkringsverksamhet 149 3,4 24 60 1,4 -26
E Vattenförsörjning 28 1,4 -1 20 1,0 6
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 21 1,9 5 11 1,0 5
B Utvinning av mineral 8 0,7 -3 13 1,1 2
T Förvärvsarbete i hushåll 2 1,2 -8 3 1,8 -2
Andra näringsgrenar (O, U, X) 93 23,2 80 7 1,7 0

Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2020, 1:a kvartalet; nedlagda företag 2019, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Tikkanen 029 551 3300, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 23.07.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 1:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2020/01/aly_2020_01_2020-07-23_tau_001_sv.html