Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Näringsgren Nya företag Q2/2020 Nya företag, andel av företagsbeståndet, % Nya företag, förändring Q2/2020 - Q2/2019 Nedlagda företag Q1/2020 Nedlagda företag, andel av företagsbeståndet, % Nedlagda företag, förändring Q1/2020 - Q1/2019
Totalt 8 375 2,1 -180 8 675 2,1 2 470
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 516 2,5 126 1 581 2,6 446
F Byggverksamhet 1 151 2,1 52 893 1,6 96
G Handel 1 007 1,7 106 1 217 2,1 252
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 570 2,6 -19 530 2,4 147
S Annan serviceverksamhet 554 2,0 -144 730 2,6 311
J Informations- och kommunikationsverksamhet 492 2,6 29 524 2,7 156
C Tillverkning 461 1,7 38 509 1,8 163
H Transport och magasinering 440 1,8 -94 517 2,1 195
R Kultur, nöje och fritid 383 2,7 -133 489 3,4 223
I Hotell- och restaurangverksamhet 381 2,4 -82 390 2,5 122
L Fastighetsverksamhet 355 1,2 -32 252 0,9 12
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 345 1,5 -13 246 1,1 63
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 281 2,2 -59 386 3,0 156
P Utbildning 217 2,7 -28 270 3,3 129
K Finans- och försäkringsverksamhet 96 2,1 19 99 2,2 8
E Vattenförsörjning 23 1,2 -1 23 1,2 8
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 18 1,6 -3 3 0,3 -5
B Utvinning av mineral 10 0,9 -5 4 0,4 -8
T Förvärvsarbete i hushåll 4 2,4 3 4 2,4 -1
Andra näringsgrenar (O, U, X) 71 15,5 60 8 1,7 -3

Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2020, 2:a kvartalet; nedlagda företag 2020, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Tikkanen 029 551 3300, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 22.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2020/02/aly_2020_02_2020-10-22_tau_001_sv.html