Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.10.2020

Aloittaneiden yritysten määrä ei juurikaan vähentynyt vuoden 2020 toisella neljänneksellä vuoden takaisesta

Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä laski kaksi prosenttia vuoden 2020 huhti−kesäkuussa verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon. Yrityksiä lopetti tammi−maaliskuussa 2020 suhteellisesti saman verran kuin vuotta aiemminkin.

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes 2020

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes 2020

Aloittaneet yritykset, 2. neljännes 2020

Tilastokeskuksen mukaan 8 375 yritystä aloitti toimintansa vuoden 2020 huhti−kesäkuussa. Aloittaneita yrityksiä oli kaksi prosenttia vähemmän kuin vuoden 2019 vastaavana ajankohtana. Kesäkuussa 2020 yrityksiä aloitti jopa hieman enemmän kuin vuotta aiemmin.

Päätoimialoittain tarkasteltuna määrällisesti eniten yrityksiä aloitti ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa. Tällä toimialalla aloittaneita yrityksiä oli 1 516. Toiseksi eniten aloittaneita yrityksiä oli rakentamisen toimialalla (1 151) ja kolmanneksi eniten kaupan alalla (1 007). Verrattuna vuoden 2019 toiseen neljännekseen aloittaneet yritykset vähenivät lukumääräisesti eniten muussa palvelutoiminnassa (-144) sekä taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialalla (-133). Muussa palvelutoiminnassa toimintansa aloittaneita yrityksiä oli 554, taide- ja viihdealalla 383.

Maakunnittain tarkasteltuna eniten aloittaneita yrityksiä oli Uudellamaalla, 3 264 yritystä. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Pirkanmaalla (803) ja Varsinais-Suomessa (695). Määrällisesti ja suhteellisesti eniten vuoden takaisesta aloittaneiden yritysten määrä nousi Lapin maakunnassa. Lapissa aloittaneita yrityksiä oli 266, joka on 45 eli viidenneksen enemmän kuin vuosi aikaisemmin. Suhteellisesti eniten aloittaneita yrityksiä menetti Keski-Pohjanmaa, jossa aloittaneiden yritys määrä väheni neljänneksen.

Seutukunnittain tarkasteltuna eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa, 3 093 yritystä. Tampereen seutukunnassa aloitti 661 ja Turun seutukunnassa 504 yritystä. Helsingin ja Turun seutukunnissa toimintansa aloittaneita yrityksiä oli hieman vähemmän kuin vuoden 2019 toisella neljänneksellä ja Tampereen seutukunnassa muutaman prosentin enemmän. Kaikkiaan aloittaneiden yritysten määrä kasvoi tai pysyi ennallaan noin joka toisessa seutukunnassa vuotta aiempaan verrattuna.

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2020 toisella neljänneksellä eniten yrityksiä aloitti Helsingissä, 1 628 yritystä. Seuraavaksi eniten aloittaneita yrityksiä oli Espoossa (515), Tampereella (408), Vantaalla (380) ja Turussa (316).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2020 toisella neljänneksellä toimintansa aloitti 4 373 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 3 707 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 52 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 44 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset, 1. neljännes 2020

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2020 tammi−maaliskuussa toimintansa lopetti 8 675 yritystä. Lopettaneita yrityksiä oli 40 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019 vastaavana ajanjaksona, eli määrällisesti noin kaksi ja puoli tuhatta lopettanutta yritystä enemmän. Tammi−maaliskuussa 2019 lopettaneiden yritysten määrä oli niin ikään ollut noin 40 prosenttia suurempi kuin vuonna 2018 vastaavana ajanjaksona.

Päätoimialoittain tarkasteltuna määrällisesti eniten yrityksiä lopetti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla (1 581). Seuraavaksi eniten lopettaneita yrityksiä oli kaupan toimialalla (1 217) ja kolmanneksi eniten rakentamisen toimialalla (893). Lopettaneiden yritysten määrä nousi kuitenkin suhteellisesti eniten koulutuksessa (91 %), taiteen, viihteen ja virkistyksen toimialalla (84 %) sekä muussa palvelutoiminnassa (74 %) vuoden 2019 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Maakunnittain tarkasteltuna eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla, 3 376 yritystä. Seuraavaksi eniten lopettaneita yrityksiä oli Pirkanmaalla (807) ja Varsinais-Suomessa (741). Vuoden 2019 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä nousi kaikissa maakunnissa: Keski-Pohjanmaalla ja Kanta-Hämeessä suhteellisesti eniten (kummassakin noin 80 %) ja Pohjanmaalla suhteellisesti vähiten (8 %).

Seutukunnittain tarkasteltuna vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa, 3 183 yritystä. Tampereen seutukunnassa lopetti 677 ja Turun seutukunnassa 524 yritystä. Helsingin seutukunnassa lopettaneiden yritysten määrä nousi vuoden takaisesta 40 prosenttia, Tampereen seutukunnassa 52 ja Turun seutukunnassa 26 prosenttia. Vain yhdeksässä seutukunnassa kaikista 70:stä lopettaneiden yritysten määrä väheni tai pysyi samana vuoden 2019 tammi−maaliskuuhun verrattuna.

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingissä, 1 715 yritystä. Seuraavaksi eniten lopettaneita yrityksiä oli Espoossa (508), Tampereella (420), Vantaalla (369) ja Turussa (308) sekä Oulussa (289). Verrattuna vuoden 2019 ensimmäiseen neljännekseen Helsingissä lopettaneita yrityksiä oli yli viisi sataa enemmän, muissa mainituissa kunnissa yli sata enemmän paitsi Turussa, jossa lopettaneita yrityksiä oli kuusikymmentä enemmän. Kaikista kunnista kuitenkin kolmasosalla lopettaneiden yritysten määrä pieneni tai pysyi ennallaan.

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 5 689 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 373 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 66 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 27 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 1. neljännes 2020

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 1. neljännes 2020

Yritysten toiminnan aloitukset ja lopetukset päätellään Verohallinnon asiakastietokannasta. Muutokset Verohallinnon tietojärjestelmissä tai tietokantojen ylläpidossa voivat vaikuttaa tilaston tietoihin ja aikasarjojen vertailukelpoisuuteen.


Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2020, 2. neljännes; lopettaneet yritykset 2020, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Tikkanen 029 551 3300, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (248,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 22.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2020/02/aly_2020_02_2020-10-22_tie_001_fi.html