Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.10.2020

Antalet nya företag minskade knappt alls under andra kvartalet år 2020 från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med två procent under april–juni år 2020 jämfört med motsvarande period år 2019. Under januari–mars 2020 lade relativt sett lika många företag ned sin verksamhet som året innan.

Nya företag efter landskap, 2:a kvartalet 2020

Nya företag efter landskap, 2:a kvartalet 2020

Nya företag, 2:a kvartalet 2020

Enligt Statistikcentralen inledde 8 375 företag sin verksamhet under april−juni år 2020. Antalet nya företag var två procent färre än under motsvarande period år 2019. I juni 2020 inledde rentav något fler nya företag sin verksamhet än året innan.

När man ser till huvudnäringsgren inledde kvantitativt flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Totalt startade 1 516 nya företag inom denna näringsgren. Näst flest nya företag fanns inom byggverksamhet, 1 151 företag, och tredje flest inom handeln, 1 007 företag. Jämfört med andra kvartalet 2019 minskade antalet nya företag kvantitativt sett mest inom annan serviceverksamhet (-144) samt inom kultur, nöje och fritid (-133). Inom annan serviceverksamhet var antalet nya företag 554, inom konst- och underhållningsbranschen 383.

Sett till landskap inledde flest företag sin verksamhet i Nyland, 3 264 företag. Näst flest nya företag inledde sin verksamhet i Birkaland (803) och tredje flest i Egentliga Finland (695). Kvantitativt och relativt sett ökade antalet nya företag mest i landskapet Lappland jämfört med året innan. I Lappland var antalet nya företag 266, vilket är 45, dvs. en femtedel fler än året innan. relativt sett mest minskade antalet nya företag i Mellersta Österbotten, där antalet minskade med en fjärdedel.

Av de ekonomiska regionerna startades flest företag i Helsingfors ekonomiska region,
3 093 företag. I Tammerfors ekonomiska region startades 661 och i Åbo ekonomiska region 504 företag. I Helsingfors och Åbo ekonomiska regioner var antalet nya företag något färre än under andra kvartalet 2019 och i Tammerfors ekonomiska region några procent fler. Totalt ökade antalet nya företag eller var oförändrat i omkring varannan ekonomisk region jämfört med året innan.

Sett till kommun inledde flest nya företag sin verksamhet under andra kvartalet år 2020 i Helsingfors, dvs. 1 628 företag. Näst flest var antalet nya företag i Esbo (515). Sedan kom Tammerfors (408), Vanda (380) och Åbo (316).

Sett till juridisk form var antalet nystartade företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 4 373 och antalet nystartade aktiebolag 3 707 under andra kvartalet 2020. Till juridisk form var 52 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 44 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 1:a kvartalet 2020

Enligt Statistikcentralen lade 8 675 företag ned sin verksamhet under januari−mars 2020. Antalet nedlagda företag var 40 procent fler än under motsvarande period år 2019, dvs. kvantitativt sett omkring två och ett halvt tusen fler nedlagda företag. Under januari−mars 2019 hade antalet nedlagda företag likaså varit omkring 40 procent fler än under motsvarande period år 2018.

När man ser till huvudnäringsgren nedlade kvantitativt sett flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, dvs. 1 581 företag. Näst flest nedlagda företag fanns inom handeln, 1 217 företag, och tredje flest inom byggverksamhet, 893 nya företag. Antalet nedlagda företag ökade dock relativt sett mest inom utbildning (91%), kultur, nöje och fritid (84%) samt inom annan serviceverksamhet (74%) jämfört med första kvartalet 2019.

Av landskapen lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland, 3 376 företag. Näst flest företag lade ned sin verksamhet i Birkaland, 807 företag, och tredje flest i Egentliga Finland, 741 företag. Jämfört med första kvartalet 2019 ökade antalet nedlagda företag i alla landskap: Relativt sett flest i Mellersta Österbotten och Egentliga Tavastland (omkring 80% i båda landskapen) och relativt sett minst i Österbotten (8%).

Sett till ekonomisk region lade flest företag ned sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region, 3 183 företag, under första kvartalet år 2020. I Tammerfors ekonomiska region lade 677 företag ned sin verksamhet och i Åbo ekonomiska region 524 företag. Jämfört med året innan steg antalet nedlagda företag i Helsingfors ekonomiska region med 40 procent, i Tammerfors ekonomiska region med 52 procent och i Åbo ekonomiska region med 26 procent. Bara i nio av alla 70 ekonomiska regioner minskade antalet nedlagda företag eller var oförändrat jämfört med januari–mars 2019.

Om man gör en jämförelse mellan kommuner var antalet nedlagda företag under det första kvartalet år 2020 störst i Helsingfors, 1 715 företag. Näst flest var antalet nedlagda företag i Esbo (508), sedan kom Tammerfors (420), Vanda (369) och Åbo (308) samt Uleåborg (289). Jämfört med första kvartalet 2019 var antalet nedlagda företag i Helsingfors över femhundra fler, i övriga nämnda kommuner över hundra fler med undantag av Åbo, där det fanns sextio fler nedlagda företag. I en tredjedel av alla kommuner minskade dock antalet nedlagda företag eller var oförändrat.

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 5 689 under första kvartalet 2020 och antalet nedlagda aktiebolag 2 373. Till juridisk form var 66 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 27 procent aktiebolag.

Nedlagda företag efter landskap, 1:a kvartalet 2020

Nedlagda företag efter landskap, 1:a kvartalet 2020

Inledningar och nedläggningar av företagsverksamhet härleds från Skatteförvaltningens kunddatabas. Ändringar i Skatteförvaltningens datasystem eller underhåll av databaser kan påverka statistikuppgifterna och tidsseriernas jämförbarhet.


Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2020, 2:a kvartalet; nedlagda företag 2020, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Tikkanen 029 551 3300, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (220,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 22.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2:a kvartalet 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2020/02/aly_2020_02_2020-10-22_tie_001_sv.html