Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Näringsgren Nya företag Q3/2020 Nya företag, andel av företagsbeståndet, % Nya företag, förändring Q3/2020 - Q3/2019 Nedlagda företag Q2/2020 Nedlagda företag, andel av företagsbeståndet, % Nedlagda företag, förändring Q2/2020 - Q2/2019
Totalt 9 320 2,3 -706 5 531 1,4 629
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 576 2,6 -179 895 1,5 78
G Handel 1 133 2,0 67 894 1,5 59
F Byggverksamhet 1 129 2,0 -193 658 1,2 56
S Annan serviceverksamhet 706 2,5 -55 481 1,7 143
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 603 2,7 -118 297 1,3 18
J Informations- och kommunikationsverksamhet 552 2,9 -33 328 1,7 33
H Transport och magasinering 524 2,2 -178 361 1,5 85
C Tillverkning 516 1,8 1 318 1,1 25
R Kultur, nöje och fritid 504 3,6 -65 225 1,6 26
I Hotell- och restaurangverksamhet 433 2,8 4 301 1,9 18
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 399 3,1 -13 205 1,6 26
L Fastighetsverksamhet 378 1,3 -21 183 0,6 1
P Utbildning 304 3,8 -26 130 1,6 54
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 296 1,3 0 150 0,7 13
K Finans- och försäkringsverksamhet 118 2,6 17 68 1,5 -4
B Utvinning av mineral 17 1,5 9 7 0,6 -3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 17 1,5 -8 8 0,7 3
E Vattenförsörjning 16 0,8 -5 18 0,9 5
T Förvärvsarbete i hushåll 3 1,9 0 0 0,0 0
Andra näringsgrenar (O, U, X) 96 18,5 90 4 0,8 -7

Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2020, 3:e kvartalet; nedlagda företag 2020, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Tikkanen 029 551 3300, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 21.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 3:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2020/03/aly_2020_03_2021-01-21_tau_001_sv.html