Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.1.2021

Färre nya företag inledde och fler lade ned sin verksamhet jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 7 procent under juli–september 2020 jämfört med motsvarande period år 2019. Antalet nedlagda företag ökade med 13 procent under april−juni 2020 från året innan.

Nya företag efter landskap, 3:e kvartalet 2020

Nya företag efter landskap, 3:e kvartalet 2020

Nya företag, 3:e kvartalet 2020

Enligt Statistikcentralen inledde 9 320 företag sin verksamhet under juli−september år 2020. Antalet nya företag var 7 procent färre än under motsvarande period år 2019. Kvantitativt sett minskade antalet nya företag med omkring 700.

När man ser till huvudnäringsgren inledde kvantitativt flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Totalt startade 1 576 nya företag inom denna näringsgren. Näst flest nystartade företag fanns inom handeln, 1 133 företag, och tredje flest inom byggverksamhet, 1 129 nya företag. Jämfört med tredje kvartalet 2019 gick antalet nya företag ned med 25 procent inom transport och magasinering.

Sett till landskap inledde flest företag sin verksamhet i Nyland, 3 711 företag. Näst flest inledde sin verksamhet i Birkaland (904) och tredje flest i Egentliga Finland (790). Antalet nya företag ökade i fyra landskap från året innan: I Kajanaland (+24%), Mellersta Österbotten (+16%), på Åland (+10%) och i Päijänne-Tavastland (+6%).

Av de ekonomiska regionerna startades flest företag i Helsingfors ekonomiska region, 3 498 företag. I Tammerfors ekonomiska region startades 762 och i Åbo ekonomiska region 578 företag. I både Helsingfors och Åbo ekonomiska regioner var antalet nystartade företag en tiondel färre än under tredje kvartalet 2019. I Tammerfors ekonomiska region var antalet nya företag oförändrat. Totalt ökade antalet nya företag något eller var oförändrat i något under hälften (44%) av de ekonomiska regionerna jämfört med ett år tidigare.

Sett till kommun inledde flest nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet år 2020 i Helsingfors, dvs. 1 785 företag. Näst flest var antalet nya företag i Esbo (601), sedan kom Tammerfors (488), Vanda (437) och Åbo (364) samt Uleåborg (346).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 4 856 och antalet nya aktiebolag 4 115 under tredje kvartalet 2020. Till juridisk form var 52 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 44 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 2:a kvartalet 2020

Enligt Statistikcentralen lade 5 531 företag ned sin verksamhet under april–juni 2020. Antalet nedlagda företag var 13 procent fler än under motsvarande period år 2019, dvs. kvantitativt sett omkring 630 fler nedlagda företag.

När man ser till huvudnäringsgren nedlade kvantitativt sett flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (895) och inom handeln (894). Tredje flest nedlagda företag fanns det inom byggverksamhet (658). Förändringen av antalet nedlagda företag var klart störst inom annan serviceverksamhet. Inom denna näringsgren lade 481 företag ned sin verksamhet, vilket är en ökning med 143 jämfört med året innan.

Av landskapen lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland, 2 208 företag. Näst flest företag lade ned sin verksamhet i Birkaland och i Egentliga Finland. I båda fallen var antalet nedlagda företag 478. Av alla nedlagda företag kom 40 procent från Nyland.

Sett till ekonomisk region var antalet nedlagda företag störst under andra kvartalet i Helsingfors ekonomiska region, 2 076 företag. I Tammerfors ekonomiska region lade 381 företag ned sin verksamhet och i Åbo ekonomiska region 330 företag. Jämfört med året innan steg antalet nedlagda företag i Helsingfors ekonomiska region med 16 procent, i Tammerfors ekonomiska region med 4 procent och i Åbo ekonomiska region med 20 procent.

Om man gör en jämförelse mellan kommuner var antalet nedlagda företag under det andra kvartalet år 2020 störst i Helsingfors, 1 097 företag. Näst störst var antalet nedlagda företag i Esbo (343), därnäst i Vanda (250), Tammerfors (235) och Åbo (200).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 2 818 under andra kvartalet 2020 och antalet nedlagda aktiebolag 2 189. Till juridisk form var 51 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 40 procent aktiebolag.

Nedlagda företag efter landskap, 2:a kvartalet 2020

Nedlagda företag efter landskap, 2:a kvartalet 2020

Inledningar och nedläggningar av företagsverksamhet härleds från Skatteförvaltningens kunddatabas. Ändringar i Skatteförvaltningens datasystem eller underhåll av databaser kan påverka statistikuppgifterna och tidsseriernas jämförbarhet.

I detta offentliggörande har områdesindelningen 1.1.2020 använts.


Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2020, 3:e kvartalet; nedlagda företag 2020, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Tikkanen 029 551 3300, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (217,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 21.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 3:e kvartalet 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2020/03/aly_2020_03_2021-01-21_tie_001_sv.html