Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Näringsgren Nya företag Q4/2020 Nya företag, andel av företagsbeståndet, % Nya företag, förändring Q4/2020 - Q4/2019 Nedlagda företag Q3/2020 Nedlagda företag, andel av företagsbeståndet, % Nedlagda företag, förändring Q3/2020 - Q3/2019
Totalt 9228 2,2 107 4382 1,1 403
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) 269 1,2 -6 137 0,6 9
B Utvinning av mineral (05-09) 13 1,1 2 6 0,5 0
C Tillverkning (10-33) 529 1,9 69 271 1,0 40
D Försörjning av el, gas, värme och kyla (35) 44 3,8 17 9 0,8 2
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering (36-39) 30 1,5 -5 13 0,7 4
F Byggverksamhet (41-43) 1061 1,9 -2 645 1,2 138
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar (45-47) 1181 2,0 100 706 1,2 7
H Transport och magasinering (49-53) 456 1,9 -187 333 1,4 39
I Hotell- och restaurangverksamhet (55-56) 371 2,3 -21 268 1,7 22
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58-63) 599 3,1 71 196 1,0 7
K Finans- och försäkringsverksamhet (64-66) 135 2,9 20 59 1,3 8
L Fastighetsverksamhet (68) 443 1,5 -2 140 0,5 -22
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (69-75) 1654 2,7 80 583 0,9 38
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (77-82) 595 2,6 -31 269 1,2 19
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring (84) 5 10 3 0 0 0
P Utbildning (85) 253 3,1 -1 95 1,1 17
Q Vård och omsorg; sociala tjänster (86-88) 365 2,8 -10 168 1,3 56
R Kultur, nöje och fritid (90-93) 471 3,3 -5 131 0,9 -2
S Annan serviceverksamhet (94-96) 673 2,4 -1 342 1,2 19
T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk (97-98) 1 0,6 1 0 0 -1
U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. (99) 1 25 1 0 0 0
Okänd 0 0 -1 6 5,2 5

Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2020, 4:e kvartalet; nedlagda företag 2020, 3:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538, Tommi Veistämö 029 551 3546, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 22.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 4:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2020/04/aly_2020_04_2021-04-22_tau_001_sv.html