Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nya och nedlagda företag 2021, 3:e kvartalet

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Näringsgren Nya företag Q4/2020 Nya företag, andel av företagsbeståndet, % Nya företag, förändring Q4/2020 - Q4/2019 Nedlagda företag Q3/2020 Nedlagda företag, andel av företagsbeståndet, % Nedlagda företag, förändring Q3/2020 - Q3/2019
Totalt 9228 2,2 107 4382 1,1 403
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) 269 1,2 -6 137 0,6 9
B Utvinning av mineral (05-09) 13 1,1 2 6 0,5 0
C Tillverkning (10-33) 529 1,9 69 271 1,0 40
D Försörjning av el, gas, värme och kyla (35) 44 3,8 17 9 0,8 2
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering (36-39) 30 1,5 -5 13 0,7 4
F Byggverksamhet (41-43) 1061 1,9 -2 645 1,2 138
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar (45-47) 1181 2,0 100 706 1,2 7
H Transport och magasinering (49-53) 456 1,9 -187 333 1,4 39
I Hotell- och restaurangverksamhet (55-56) 371 2,3 -21 268 1,7 22
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58-63) 599 3,1 71 196 1,0 7
K Finans- och försäkringsverksamhet (64-66) 135 2,9 20 59 1,3 8
L Fastighetsverksamhet (68) 443 1,5 -2 140 0,5 -22
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (69-75) 1654 2,7 80 583 0,9 38
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (77-82) 595 2,6 -31 269 1,2 19
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring (84) 5 10 3 0 0 0
P Utbildning (85) 253 3,1 -1 95 1,1 17
Q Vård och omsorg; sociala tjänster (86-88) 365 2,8 -10 168 1,3 56
R Kultur, nöje och fritid (90-93) 471 3,3 -5 131 0,9 -2
S Annan serviceverksamhet (94-96) 673 2,4 -1 342 1,2 19
T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk (97-98) 1 0,6 1 0 0 -1
U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. (99) 1 25 1 0 0 0
Okänd 0 0 -1 6 5,2 5

Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2020, 4:e kvartalet; nedlagda företag 2020, 3:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538, Tommi Veistämö 029 551 3546, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 22.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 4:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2020/04/aly_2020_04_2021-04-22_tau_001_sv.html