Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.4.2021

Antalet nedlagda företag ökade med en tiondel i slutet av år 2020

Enligt Statistikcentralen ökade antalet nya företag med en procent under oktober−december 2020 jämfört med motsvarande period år 2019. Antalet nedlagda företag ökade med 10 procent under juli−september 2020 jämfört med året innan.

Nya företag efter landskap, 4:e kvartalet 2020

Nya företag efter landskap, 4:e kvartalet 2020

Nya företag, 4:e kvartalet 2020

Enligt Statistikcentralen inledde 9 228 företag sin verksamhet under oktober–december år 2020. Antalet nya företag var en procent fler än under motsvarande period år 2019. Kvantitativt sett ökade antalet nya företag med omkring hundra.

När man ser till huvudnäringsgren inledde kvantitativt flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Totalt startade 1 654 nya företag inom denna näringsgren. Näst flest nya företag inledde sin verksamhet inom handeln (1 181) och byggverksamhet (1 061). Jämfört med sista kvartalet 2019 minskade antalet nya företag mest inom transport och magasinering, med 29 procent.

Sett till landskap inledde flest företag sin verksamhet i Nyland, 3 777 företag. Näst flest nya företag inledde sin verksamhet i Birkaland (859) och tredje flest i Egentliga Finland (782). Antalet nya företag ökade mest i Mellersta Finland (29%) och minskade mest i Egentliga Tavastland (16%) jämfört med året innan.

Sett till ekonomisk region ökade antalet nya företag något eller var oförändrat i över hälften (64%) av de ekonomiska regionerna jämfört med året innan. Flest nya företag inledde sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region, 3 563 företag. I Tammerfors ekonomiska region startades 730 och i Åbo ekonomiska region 577 företag. Av de stora ekonomiska regionerna ökade antalet nya företag mest i Jyväskylä, Kuopio och Tammerfors och minskade i Helsingfors och Uleåborg.

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 4 484 under fjärde kvartalet 2020 och antalet nya aktiebolag 4 377. Till juridisk form var 49 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 47 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 3:e kvartalet 2020

Enligt Statistikcentralen lade 4 382 företag ned sin verksamhet under juli-september 2020. Antalet nedlagda företag var 10 procent fler än under motsvarande period år 2019, dvs. kvantitativt sett omkring 400 fler nedlagda företag.

När man ser till huvudnäringsgren lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet inom handeln (706) och inom byggverksamhet (645). Ökningen av antalet nedlagda företag var störst inom social- och hälsovården (50%) och byggverksamheten (27%). Antalet nedlagda företag minskade bara inom fastighetsverksamhet samt inom kultur, nöje och fritid.

Av landskapen lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland, 1 686 företag. Näst flest nedlagda företag fanns det i Birkaland och tredje flest i Egentliga Finland. Antalet nedlagda företag ökade relativt sett mest på Åland och i Södra Österbotten jämfört med året innan.

Sett till ekonomisk region lade flest företag ned sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region, 1 598 företag, under tredje kvartalet år 2020. I Tammerfors ekonomiska region lade 308 företag ned sin verksamhet och i Åbo ekonomiska region 251 företag. Jämfört med året innan steg antalet nedlagda företag i Helsingfors ekonomiska region med 16 procent och sjönk i Jyväskylä ekonomiska region med 22 procent.

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 2 091 under tredje kvartalet 2020 och antalet nedlagda aktiebolag 1 780. Till juridisk form var 48 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 41 procent aktiebolag.

Inledningar och nedläggningar av företagsverksamhet härleds från Skatteförvaltningens kunddatabas. Ändringar i Skatteförvaltningens datasystem eller underhåll av databaser kan påverka statistikuppgifterna och tidsseriernas jämförbarhet.

Nedlagda företag efter landskap, 3:a kvartalet 2020

Nedlagda företag efter landskap, 3:a kvartalet 2020

Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2020, 4:e kvartalet; nedlagda företag 2020, 3:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538, Tommi Veistämö 029 551 3546, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (225,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 22.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 4:e kvartalet 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2020/04/aly_2020_04_2021-04-22_tie_001_sv.html