Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.10.2021

Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrät nousivat vuonna 2020 edellisvuodesta

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 toimintansa aloitti 39 700 yritystä. Toimintansa puolestaan lopetti 25 300 yritystä. Aloittaneita yrityksiä oli 3 prosenttia ja lopettaneita yrityksiä 21 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain vuonna 2020

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain vuonna 2020

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2020

Tilastokeskuksen mukaan 39 700 yritystä aloitti toimintansa vuonna 2020. Aloittaneita yrityksiä oli 1 000 eli 3 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna 2019. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 9,1 prosenttia. Selvästi eniten lukumääräisesti yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 6 900 yritystä, eli 17 prosenttia kaikista vuonna 2020 aloittaneista yrityksistä.

Vuonna 2020 toimintansa lopetti 25 300 yritystä. Lopettaneita yrityksiä oli 4 400 eli 21 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 5,8 prosenttia. Eniten yrityksiä lopetti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla (4 000 yritystä).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuonna 2020 toimintansa aloittaneista yrityksistä 51 prosenttia, eli 20 400 yritystä, oli liikkeen- tai ammatinharjoittajayrityksiä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja osakeyhtiöitä 44 prosenttia, eli 17 500 yritystä. Toimintansa lopetti 13 900 luonnollista henkilöä ja 9 000 osakeyhtiötä. Vastaavat prosenttiosuudet kaikista lopettaneista olivat 55 ja 36 prosenttia.

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset alueittain vuonna 2020

Vuonna 2020 suhteellisesti eniten vuoden takaisesta aloittaneiden yritysten määrä nousi Lapin aluehallintoviraston (AVI) alueella, 8 prosenttia. Pohjois-Suomen ja Länsi-Suomen AVI-alueilla kasvua oli 7 prosenttia, Itä-Suomessa 6 ja Etelä-Suomessa 3 prosenttia. Vähiten kasvua oli Ahvenanmaan ja Lounais-Suomen AVI-alueilla, noin kaksi prosenttia.

Lopettaneiden yritysten määrä puolestansa nousi suhteellisesti eniten vuonna 2020 vuoden takaisesta Lapin (31 %), Etelä-Suomen (23 %) ja Pohjois-Suomen (21 %) AVI-alueilla. Lounais-Suomen AVI-alueella lisäystä lopettaneiden yritysten määrässä oli 18 %. Länsi-Suomessa (16 %), Ahvenanmaalla (15 %) ja Itä-Suomen (14 %) AVI-alueilla lopettaineiden kasvu oli myös suurta.

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuosina 2013–2020

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuosina 2013–2020
Lähdetiedoissa tapahtuneen menetelmämuutoksen takia lopettaneiden yritysten määrää ei ole julkistettu vuodelta 2017. Poikkeuksellisesti se on kuitenkin lisätty oheiseen kuvioon, mutta luku sisältää paljon epävarmuutta. Lopettaneiden aikasarja katkeaa vuoden 2018 kohdalla.

Yritysten toiminnan aloitukset ja lopetukset päätellään Verohallinnon asiakastietokannasta. Tilaston luvut sisältävät myös yhtiöittämisten ja fuusioiden seurauksina tapahtuneet aloitukset ja lopetukset. Muutokset Verohallinnon tietojärjestelmissä tai tietokantojen ylläpidossa voivat vaikuttaa tilaston tietoihin ja aikasarjojen vertailukelpoisuuteen.


Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tommi Veistämö 029 551 3546, Mira Kuussaari 0295513538, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (290,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2020/aly_2020_2021-10-28_tie_001_fi.html