Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.10.2021

Antalet nya och nedlagda företag ökade år 2020 från året innan

Enligt Statistikcentralen inledde 39 700 företag sin verksamhet år 2020. Totalt lade 25 300 företag för sin del ned sin verksamhet. Andelen nya företag ökade med 3 procent och andelen nedlagda med 21 procent jämfört med år 2019.

Nya och nedlagda företag efter näringsgren år 2020

Nya och nedlagda företag efter näringsgren år 2020

Nya och nedlagda företag år 2020

Enligt Statistikcentralen inledde 39 700 företag sin verksamhet år 2020. Detta var 1 000 företag, dvs. 3 procent, fler än året innan. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 9,1 procent. Kvantitativt sett klart flest nya företag inledde sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, dvs. 6 900 företag. Detta var 17 procent av alla nystartade företag år 2020.

År 2020 lade 25 300 företag ned sin verksamhet. Antalet nedlagda företag var 4 400 företag, dvs. 21 procent fler än året innan. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 5,8 procent. Flest företag lade ned sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (4 000 företag).

Sett till juridisk form var 51 procent, dvs. 20 400 företag, av dem som inledde sin verksamhet år 2020 rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) och 44 procent, dvs. 17 500 företag, aktiebolag. Totalt 13 900 fysiska personer och 9 000 aktiebolag lade ned sin verksamhet. Motsvarande andelar av alla nedlagda företag var 55 och 36 procent.

Nya och nedlagda företag efter område år 2020

År 2020 ökade antalet nya företag relativt sett mest inom området för Regionförvaltningsverket (RFV) i Lappland, med 8 procent, jämfört med året innan. Inom RFV-områdena i Norra Finland och Västra Finland var ökningen 7 procent, i Östra Finland 6 procent och i Södra Finland 3 procent. Minst var ökningen i RFV-områdena på Åland och i Sydvästra Finland, omkring 2 procent.

Antalet nedlagda företag ökade relativt sett mest år 2020 jämfört med året innan i Lapplands (31 %), Södra Finlands (23 %) och Norra Finlands (21 %) RFV-områden. I Sydvästra Finlands RFV-område ökade antalet nedlagda företag med 18 procent. Antalet nedlagda företag ökade mycket också i Västra Finland (16 %), på Åland (15%) och i Östra Finlands RFV-område (14 %).

Nya och nedlagda företag åren 2013−2020

Nya och nedlagda företag åren 2013−2020
På grund av metodändringen i källuppgifterna har antalet nedlagda företag inte publicerats för år 2017. Undantagsvis har den dock lagts till i figuren nedan, men siffran innehåller mycket osäkerhet.Tidsserien för nedlagda företag bryts vid år 2018.

Inledningar och nedläggningar av företagsverksamhet härleds från Skatteförvaltningens kunddatabas. Siffrorna i statistiken omfattar också inledningar och nedläggningar till följd av bolagisering och fusioner. Ändringar i Skatteförvaltningens datasystem eller i underhåll av databaser kan påverka statistikuppgifterna och tidsseriernas jämförbarhet.


Källa: Nya och nedlagda företag 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tommi Veistämö 029 551 3546, Mira Kuussaari 0295513538, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (170,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 28.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2020/aly_2020_2021-10-28_tie_001_sv.html