Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.7.2021

Lopettaneiden yritysten määrä kasvoi viidenneksen vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä

Tilastokeskuksen mukaan lopettaneiden yritysten määrä kasvoi 21 prosenttia loka−joulukuussa 2020 vuotta aiemmasta. Aloittaneita yrityksiä oli 2021 tammi−maaliskuussa lähes saman verran kuin vuoden 2020 vastaavana ajanjaksona.

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 1. neljännes 2021

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 1. neljännes 2021

Aloittaneet yritykset,1. neljännes 2021

Tilastokeskuksen mukaan 12 403 yritystä aloitti toimintansa vuoden 2021 tammi−maaliskuussa. Aloittaneita yrityksiä oli lähes saman verran kuin vuoden 2020 vastaavana ajankohtana.

Päätoimialoittain tarkasteltuna määrällisesti eniten yrityksiä aloitti ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa. Tällä toimialalla aloittaneita yrityksiä oli 2 191. Seuraavaksi eniten aloittaneita yrityksiä oli rakentamisessa (1 533) ja kaupan alalla (1 514). Verrattuna vuoden 2020 tammi-maaliskuuhun aloittaneiden yritysten määrä kasvoi eniten kaupan ja teollisuuden päätoimialoilla ja väheni eniten kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialalla.

Maakunnittain tarkasteltuna eniten aloittaneita yrityksiä oli Uudellamaalla, 4 824 yritystä. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Pirkanmaalla (1 171) ja Varsinais-Suomessa (1 111). Aloittaneiden yritysten määrä kasvoi vuoden takaisesta suhteellisesti eniten Kainuussa (15%) ja Pohjois-Savossa (8%), mutta aloittaneiden määrä laski eniten Etelä-Karjalassa (10%).

Seutukunnittain tarkasteltuna aloittaneiden yritysten määrä kasvoi hieman tai pysyi ennallaan yli puolessa (55%) seutukunnista vuotta aiempaan verrattuna. Eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa, 4 523 yritystä. Tampereen seutukunnassa aloitti 979 ja Turun seutukunnassa 779 yritystä. Suurista seutukunnista aloittaneiden yritysten määrä kasvoi edellisvuodesta eniten Tampereella, Kuopiossa ja Turussa ja laski eniten Helsingissä.

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa aloitti 6 664 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 5 310 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 54 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 43 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset, 4. neljännes 2020

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2020 loka−joulukuussa toimintansa lopetti 7 562 yritystä. Lopettaneita yrityksiä oli 21 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019 vastaavana ajanjaksona, eli määrällisesti noin 1 300 lopettanutta yritystä enemmän

Päätoimialoittain tarkasteltuna lopettaneiden yritysten määrä kasvoi lähes kaikilla päätoimialoilla. Määrällisesti eniten yrityksiä lopetti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan päätoimialalla (1 149), kaupan alalla (1 136) ja rakentamisessa (970). Lopettaneiden yritysten suhteellinen kasvu oli suurinta rahoitus ja vaakuutustoiminnassa (48%) ja informaatio ja viestintäalalla (41%).

Maakunnittain tarkasteltuna eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla, 2 848 yritystä. Seuraavaksi eniten lopettaneita yrityksiä oli Varsinais-Suomessa (690) ja Pirkanmaalla (647). Lopettaneiden yritysten lukumäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna suhteellisesti eniten Lapissa (41%) ja Kainuussa (40%).

Seutukunnittain tarkasteltuna lopettaneiden yritysten määrä pysyi ennallaan tai kasvoi vuotta aiempaan verrattuna suurimmassa osassa (80%) seutukuntia. Eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa, 2 653 yritystä. Tampereen seutukunnassa lopetti 528 ja Turun seutukunnassa 493 yritystä.

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna toimintansa lopetti 3 886 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 935 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 51 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 39 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 4. neljännes 2020

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 4. neljännes 2020

Yritysten toiminnan aloitukset ja lopetukset päätellään Verohallinnon asiakastietokannasta. Muutokset Verohallinnon tietojärjestelmissä tai tietokantojen ylläpidossa voivat vaikuttaa tilaston tietoihin ja aikasarjojen vertailukelpoisuuteen

Tässä julkistuksessa on käytetty 1.1.2021 aluejakoa.


Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2021, 1. neljännes; lopettaneet yritykset 2020, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Kuussaari 029 551 3538, Tommi Veistämö 029 551 3546, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (248,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 22.7.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 1. vuosineljännes 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2021/01/aly_2021_01_2021-07-22_tie_001_fi.html