Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.7.2021

Antalet nedlagda företag ökade med en femtedel under sista kvartalet år 2020

Enligt Statistikcentralen antalet nedlagda företag ökade med 21 procent under oktober−december 2020 från året innan. Antalet nya företag var nästan lika många under januari-mars 2021 som under motsvarande period år 2020.

Nya företag efter landskap, 1:a kvartalet 2021

Nya företag efter landskap, 1:a kvartalet 2021

Nya företag, 1:a kvartalet 2021

Enligt Statistikcentralen inledde 12 403 företag sin verksamhet under januari−mars år 2021. Antalet nya företag var nästan lika många som under motsvarande period år 2020.

När man ser till huvudnäringsgren inledde kvantitativt flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Totalt startade 2 191 nya företag inom denna näringsgren. Näst flest nya företag inledde sin verksamhet inom byggverksamhet (1 533) och därefter inom handeln (1 514). Jämfört med januari-mars 2020 ökade antalet nya företag mest inom huvudnäringsgrenarna handel och industri och minskade mest inom huvudnäringsgrenen transport och magasinering.

Sett till landskap inledde flest företag sin verksamhet i Nyland, 4 824 företag. Näst flest nya företag inledde sin verksamhet i Birkaland (1 171) och tredje flest i Egentliga Finland (1 111). Antalet nya företag ökade relativt sett mest i Kajanaland (15%) och Norra Savolax (8%) jämfört med året innan, men antalet nya företag minskade mest i Södra Karelen (10%).

Sett till ekonomisk region ökade antalet nya företag något eller var oförändrat i över hälften (55%) av de ekonomiska regionerna jämfört med året innan. Flest nya företag inledde sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region, 4 523 företag. I Tammerfors ekonomiska region startades 979 och i Åbo ekonomiska region 779 företag. Av de stora ekonomiska regionerna ökade antalet nya företag mest i Tammerfors, Kuopio och Åbo jämfört med året innan och minskade mest i Helsingfors.

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 6 664 och antalet nya aktiebolag 5 310 under första kvartalet 2021. Till juridisk form var 54 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 43 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 4:e kvartalet 2020

Enligt Statistikcentralen lade 7 562 företag ned sin verksamhet under oktober−december 2020. Antalet nedlagda företag var 21 procent fler än under motsvarande period år 2019, dvs. kvantitativt sett omkring 1 300 fler nedlagda företag.

Sett till huvudnäringsgren ökade antalet nedlagda företag inom nästan alla huvudnäringsgrenar. Kvantitativt sett lade flest företag ned sin verksamhet inom huvudnäringsgrenen juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (1 149), handel (1 136) och byggverksamhet (970). Den relativa ökningen av antalet nedlagda företag var störst inom finans- och försäkringsverksamhet (48%) och informations- och kommunikationsverksamhet (41%).

Av landskapen lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland, 2 848 företag. Näst flest företag lade ned sin verksamhet i Egentliga Finland (690) och därefter i Birkaland (647). Antalet nedlagda företag ökade relativt sett mest i Lappland (41 %) och i Kajanaland (40 %) jämfört med året innan.

Sett till ekonomisk region var antalet nedlagda företag oförändrat eller ökade i största delen (80%) av de ekonomiska regionerna jämfört med året innan. Flest nedlagda företag fanns i Helsingfors ekonomiska region, 2 653 företag. I Tammerfors ekonomiska region lade 528 företag ned sin verksamhet och i Åbo ekonomiska region 493 företag.

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 3 886 och antalet aktiebolag 2 935. Till juridisk form var 51 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 39 procent aktiebolag.

Nedlagda företag efter landskap, 4:e kvartalet 2020

Nedlagda företag efter landskap, 4:e kvartalet 2020

Inledningar och nedläggningar av företagsverksamhet härleds från Skatteförvaltningens kunddatabas. Ändringar i Skatteförvaltningens datasystem eller i underhåll av databaser kan påverka statistikuppgifterna och tidsseriernas jämförbarhet.

I detta offentliggörande har områdesindelningen 1.1.2021 använts.


Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2021, 1:a kvartalet; nedlagda företag 2020, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538, Tommi Veistämö 029 551 3546, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 22.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 1:a kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2021/01/aly_2021_01_2021-07-22_tie_001_sv.html