Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.10.2021

Aloittaneiden yritysten määrä kasvoi 23 prosenttia vuoden 2021 toisella neljänneksellä vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen mukaan lopettaneiden yritysten määrä kasvoi 11 prosenttia tammi−maaliskuussa 2021 vuotta aiemmasta. Aloittaneita yrityksiä oli huhti—kesäkuussa 23 prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 vastaavana ajanjaksona.

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes 2021

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes 2021

Aloittaneet yritykset, 2. neljännes 2021

Tilastokeskuksen mukaan 10 498 yritystä aloitti toimintansa vuoden 2021 huhti−kesäkuussa. Aloittaneita yrityksiä oli 23 prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 vastaavana ajanjaksona.

Päätoimialoittain tarkasteltuna määrällisesti eniten yrityksiä aloitti ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa. Tällä toimialalla aloittaneita yrityksiä oli 1 780. Seuraavaksi eniten aloittaneita yrityksiä oli rakentamisessa (1 379) ja kaupan alalla (1 255). Verrattuna vuoden 2020 huhti-kesäkuuhun aloittaneiden yritysten määrä kasvoi eniten sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta —päätoimialalla ja väheni eniten vesi— ja jätehuollon päätoimialalla.

Maakunnittain tarkasteltuna eniten aloittaneita yrityksiä oli Uudellamaalla, 3 951 yritystä. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Varsinais-Suomessa (984 yritystä). Aloittaneiden yritysten määrä kasvoi vuoden takaisesta suhteellisesti eniten Keski-Pohjanmaalla (71 %) ja aloittaneiden lukumäärä ei laskenut missään maakunnassa.

Seutukunnittain tarkasteltuna aloittaneiden yritysten määrä kasvoi hieman tai pysyi ennallaan suurimmassa osassa (83%) seutukunnista vuotta aiempaan verrattuna. Eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa, 3 734 yritystä. Tampereen seutukunnassa aloitti 817 ja Turun seutukunnassa 711 yritystä. Suurista seutukunnista aloittaneiden yritysten määrä kasvoi edellisvuodesta eniten Kuopiossa.

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa aloitti 5 558 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 4 584 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 53 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 44 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset, 1. neljännes 2021

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 tammi−maaliskuussa toimintansa lopetti 9 165 yritystä. Lopettaneita yrityksiä oli 11 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020 vastaavana ajanjaksona, eli määrällisesti noin 940 lopettanutta yritystä enemmän.

Päätoimialoittain tarkasteltuna lopettaneiden yritysten määrä kasvoi lähes kaikilla päätoimialoilla. Määrällisesti eniten yrityksiä lopetti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan päätoimialalla (1 798), kaupan alalla (1 237) ja rakentamisessa (1 053). Lopettaneiden yritysten suhteellinen kasvu oli suurinta sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta —päätoimialalla (333%) ja määrä väheni suhteellisesti eniten kiinteistöalan toiminnassa (7 %).

Maakunnittain tarkasteltuna eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla, 3 587 yritystä. Seuraavaksi eniten lopettaneita yrityksiä oli Pirkanmaalla (865). Lopettaneiden yritysten lukumäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna suhteellisesti eniten Lapissa (29%) ja väheni Etelä-Savossa (14%).

Seutukunnittain tarkasteltuna lopettaneiden yritysten määrä pysyi ennallaan tai kasvoi vuotta aiempaan verrattuna suurimmassa osassa (74%) seutukuntia. Eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa, 3 390 yritystä. Tampereen seutukunnassa lopetti 718 ja Turun seutukunnassa 579 yritystä.

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna toimintansa lopetti 5 943 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 611 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 65 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 28 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 1. neljännes 2021

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 1. neljännes 2021

Yritysten toiminnan aloitukset ja lopetukset päätellään Verohallinnon asiakastietokannasta. Muutokset Verohallinnon tietojärjestelmissä tai tietokantojen ylläpidossa voivat vaikuttaa tilaston tietoihin ja aikasarjojen vertailukelpoisuuteen

Tässä julkistuksessa on käytetty 1.1.2021 aluejakoa.


Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2021, 2. neljännes; lopettaneet yritykset 2021, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tommi Veistämö 029 551 3546, Mira Kuussaari 029 551 3538, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (257,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 21.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2. vuosineljännes 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2021/02/aly_2021_02_2021-10-21_tie_001_fi.html